Projectomschrijving

Samen sporten is meer plezier. Naast het werk met elkaar aandacht hebben voor en tijd besteden aan verantwoord sporten in een leuke omgeving is inspirerend en is leuker dan vooraf gedacht. Gezond werken kan alleen met een gezond lichaam en vele inactieve medewerkers hebben het effect van georganiseerd sporten op hun eigen niveau als effectief en zinvol ervaren. Met elkaar hebben de medewerkers een beweging ingezet naar een gezonder leef- en arbeidsklimaat en ervaren zij hun deelname als positief en zijn hun werkgever en de subsidieverstrekker dankbaar voor het gegeven cadeautje.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website