Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project KERNgezond Appingedam richt zich op mensen met een verstandelijke beperking (VB) en hun zorgbegeleiders. Door middel van acht activiteiten zijn mensen met een VB in contact gebracht met lokale sportverenigingen; zo is er bij de zweminstuif kennisgemaakt met een aangepaste zwemvereniging, door middel van wandelclinics kennis gemaakt met een wandelaanbieder en bij een dansmiddag kennis gemaakt met een reguliere dansschool (deze heeft n.a.v. de kennismaking een dansgroep opgericht voor mensen met een VB). Voor sommige mensen met een VB is de stap naar de vereniging groot. Voor hen worden beweegactiviteiten aangeboden op de zorginstelling. Hier kunnen ze laagdrempelig gezelligheid, plezier en het eigen kunnen ervaren.

Voor de zorgbegeleiders zijn er verschillende workshops georganiseerd waardoor ze in staat zijn gesteld om mensen met een VB te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Thema’s zijn door henzelf aangedragen. Denk hierbij aan motivatie, gezonde voeding en bewegen in het ADL.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• Door middel van een samenwerking tussen de lokale supermarkt en de zorgorganisaties zijn cliënten meer bewust van (het belang van) gezonde voeding

• Door de ontplooide beweegactiviteiten op de zorginstelling en bij lokale sportverenigingen, en de extra aandacht voor reeds bestaande beweegactiviteiten, zijn cliënten meer gaan bewegen waardoor vermindering in lichaamsgewicht heeft plaatsgevonden (gemiddeld 2,5 kilogram!)

• Het thema leefstijl leeft bij zowel de cliënten als bij de zorgbegeleiders. De thuissituatie van de cliënten behoeft nog extra aandacht.

Succesfactoren

• Geef de medewerkers van de zorgorganisaties veel zeggenschap over de invulling van het project waardoor betrokkenheid wordt vergroot en weerstand wordt verlaagd.

• Zoek de samenwerking op met lokale sportverenigingen (hoeft niet altijd een sportaanbieder te zijn met aangepast sportaanbod) waardoor er relatief makkelijk een vervolg gegeven kan worden indien wenselijk.

• Maak het beweegaanbod zo laagdrempelig mogelijk waardoor de stap tot uitproberen wordt verkleind. Hierdoor wordt de kans vergroot dat ze de positieve effecten gaan ervaren en de stap willen maken naar aanbod buiten de zorginstelling.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanaf november 2016 is project Appingedam Kerngezond van start gegaan in de gemeente Appingedam. Doel is om de beweegdeelname van mensen met een verstandelijke beperking (VB) uit Appingedam te vergroten. Uit afgenomen fittesten blijkt dat veel van hen kampen met overgewicht (40%) en obesitas (43%). Om dit doel te bereiken worden de interventies KERNgezond en Beweegplezier vanaf 4 ingezet. De interventie KERNgezond richt zich op de einddoelgroep. D.m.v 8 activiteiten wordt een positieve houding t.o.v gezonde leefstijl beoogd. Deze positieve attitude is voorwaarde om de interventie te laten slagen. D.m.v. Beweegplezier vanaf 4 worden begeleiders binnen de zorgorganisaties in de mogelijkheid gesteld beweegaanbod te organiseren en uit te voeren voor de doelgroep. Om dit te realiseren hebben de woon- en dagbestedingslocaties de handen ineen geslagen in samenwerking met Sport Vereniging Appingedam, De Brug regio Noord Groningen, gemeente Appingedam, Huis voor de Sport Groningen en Albert Heijn Banus Appingedam.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

* Samenwerking tussen verschillende partijen

D.m.v. het project hebben verschillende partijen met elkaar kennis gemaakt. Denk hierbij aan de NOVO die heeft kennis gemaakt met De Zijlen en de zorginstellingen die hebben kennis gemaakt met de sportvereniging. D.m.v. deze kennismaking weten partijen elkaar beter te vinden voor verschillende vraagstukken. Dit kan natuurlijk altijd nog beter en kost tijd. Hier besteden we in het tweede jaar dan ook aandacht aan.

 

* Cliënten raken bewust van en geïnteresseerd in gezonde leefstijl

Begeleiders van zorginstellingen merken op dat cliënten steeds meer bezig zijn met een gezonde leefstijl. De juiste tools missen echter nog om hier een juiste uitvoering aan te geven. Daarom zijn we nu bezig met het vormgeven van de juiste tools. Onder andere mapjes waarin cliënten de gezonde keuze kunnen vinden.

 

* Alle 90 begeleiders zijn bereikt met informatie over het project

Door middel van de brainstorms die we in het begin hebben gedaan, zijn alle begeleiders geïnformeerd over het project. Door hen inspraak te geven over de invulling van het project zijn velen welwillend om mee te werken met het project. Dit is een groot voordeel voor de uitvoer van het project.

 

* Begeleiders zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met gezonde leefstijl

Zie bovenstaand: door hen inspraak te geven over de invulling van het project zijn velen welwillend om mee te werken met het project. Dit is een groot voordeel voor de uitvoer van het project.

 

* Cliënten en verenigingen hebben met elkaar kennis gemaakt

Tijdens de dansmiddag hebben verenigingen kennis gemaakt met de doelgroep en andersom. Groot voordeel van deze middag was dat de cliënten laagdrempelig kennis konden maken met de vereniging en de vereniging ook met de cliënten. Hieruit voortvloeiend hebben sommige cliënten aangegeven te willen sporten bij de desbetreffende sportverenigingen en hebben sportverenigingen aangegeven aanbod te willen opzetten voor de doelgroep.

 

* Verenigingen hebben de intentie om aangepast aanbod op te zetten

Zie hierboven. De vereniging heeft gemerkt dat het werken met de doelgroep ontzettend leuk is en vonden het zo leuk dat men hier door mee willen gaan. Precieze invulling hiervan wordt nog vormgegeven de komende tijd.

 

* Grote deelname aan 2 KERNgezond activiteiten

Hoewel de doelstelling van de projectaanvraag nog niet gehaald is, is de deelname relatief groot. Voor de doelgroep zijn nieuwe activiteiten vaak spannend. Desondanks worden de KERNgezond activiteiten goed bezocht, voornamelijk de avond4daagse afgelopen juni had veel deelnemers (ruim 40).

 

* Organisatie van de week van de gezonde boodschap

In het komende projectjaar wordt er de 'week van de gezonde boodschap' georganiseerd i.s.m. de Albert Heijn. Dit is een week waarin we volle aandacht vragen voor gezonde boodschappen. Dit doen we onder andere door het gebruik van smileys om aan te geven of producten wel of niet gezond zijn, spelletjes in de winkel en de aanwezigheid van een diëtist. Dit is niet alleen een mooie activiteit voor mensen met een verstandelijke beperking maar voor alle inwoners van Appingedam.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland is overgewicht een groot gezondheidsprobleem. In totaal heeft 12,7% van de Nederlanders obesitas (Nationaal kompas volksgezondheid, 2014). Ook bij mensen met en verstandelijke beperking (VB) komt overgewicht en obesitas vaak voor. Uit gegevens van een afgenomen fittesten op twee zorgorganisatie voor mensen met een VB in Appingedam blijkt dat 16,7% een normaal gewicht heeft. Het overige deel lijdt aan overgewicht (40%) en aan obesitas (40,3%).

De cliënten waar de Sportimpuls aanvraag voor wordt gedaan, zijn onder andere de cliënten die wonen op één van de drie woonlocaties in Appingedam: Het Gockingahof (N cliënten = 30), het Bruggenhoofd (N cliënten = 24) en De Zijlen (N cliënten = 48). Daarnaast participeren de cliënten die dagbesteding ontvangen in Appingedam ook in de interventies (N cliënten = 95). Om de cliënten te begeleiden, op de dagbesteding en binnen de woonlocatie, zijn er 90 begeleiders werkzaam.

De bovenstaande woon- en dagbestedingslocaties slaan samen met de projectpartners (Sport Vereniging Appingedam, De Brug regio Noord Groningen, gemeente Appingedam, Huis voor de Sport Groningen, Albert Heijn Banus Appingedam) de handen ineen om de beweegdeelname onder hun cliënten te verhogen. Om de beweegdeelname van de cliënten te verhogen wordt er gebruik gemaakt van de interventies KERNgezond en Beweegplezier vanaf 4. De interventie KERNgezond richt zich direct op de cliënten. Door middel van acht leuke activiteiten wordt een positieve attitude tegenover gezonde leefstijl beoogt. Zonder deze positieve attitude is het niet mogelijk de interventie Beweegplezier vanaf 4 te laten slagen. Door middel van de interventie Beweegplezier vanaf 4 worden begeleiders binnen de zorgorganisaties in de mogelijkheid gesteld beweegaanbod te organiseren en uit te voeren. Doordat de dagbesteding locaties en de woonlocaties 15 minuten van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voor zijn rekening neemt, is de kans relatief groot dat de cliënten met een VB aan de NNGB gaan voldoen.

Tijdens de duur van de interventie (18 maanden) vindt er uitwisseling plaats van kennis, kunde en ervaring tussen de verschillende partijen. Tussen de partijen ontstaat een blijvende samenwerking met korte lijnen in communicatie. Gedurende het project is er constante aandacht voor de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website