Projectomschrijving

De gemeente Venlo scoort goed als het gaat om bewegen en gezondheid bij kinderen en jongeren. Bij kinderen uit het speciaal onderwijs wordt het gewenste percentage van >85 niet gehaald. Met Judo in de Zorg Venlo willen we kinderen uit het speciaal onderwijs kennis laten maken met de georganiseerde sport en sport als hulpmiddel bij hun ontwikkeling. Judo is hiervoor uitermate geschikt. Om dit te bewerkstelligen worden er een aantal nieuwe initiatieven ontplooid:

  • Het Speciaal Onderwijs krijgt jaarlijks judo aangeboden: een cyclus tijdens de gymles en een cyclus naschoolse sport.
  • Op locatie van de zorgaanbieders die met de doelgroep werken worden clinics verzorgd.
  • Na de kennismaking bieden we passend vervolg middels bestaande judoclubs of...
  • Onder de naam Otazuke Judo is er een nieuwe judoclub in het leven geroepen voor kinderen die niet binnen het bestaande aanbod geplaatst kunnen worden.

Bijzonder aan dit project is dat judo het middel is, de ontwikkeling van het kind staat centraal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website