Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Verslag Alle Leerlingen Actief 2014/2015.

Budovereniging Hikari uit Zaandam is als hoofdaanvrager van Sportimpuls in september 2013 van start gegaan met het project ‘Alle Leerlingen Actief’.

Samen met de sportaanbieders Hellas Sportcombinatie, zwemvereniging De Zaan, Juvat Dance Academy, gymvereniging Kracht & Vlugheid, City Running en twee VO scholen (het Pascal College en Zuiderzee College) hebben zij ervoor gezorgd dat de te weinig actieve leerlingen in de wijk Pelders-/Hoornseveld meer zijn gaan bewegen.

 

Sportservice Zaanstad/Sportbedrijf Zaanstad heeft de sportverenigingen en beide scholen ondersteund, geadviseerd en de coördinatie uitgevoerd van het project. Ook de gemeente Zaanstad en de GGD Zaanstreek-Waterland hebben dit project ondersteund. Zorgwekkende cijfers m.b.t. overgewicht en inactiviteit van jongeren uit Pelders-/Hoornseveld maakt dat deze wijk tot JOGG (jongeren op gezond gewicht) wijk is bestempeld. De gemeente Zaanstad wil een gezonde jeugd en heeft zich daarom ook aangesloten bij de JOGG beweging.

Samenwerking met lokale partijen zoals de GGD Zaanstreek-Waterland, sportverenigingen en het onderwijs is cruciaal voor een krachtige JOGG beweging.

De samenwerking tussen de scholen, sportverenigingen en Sportservice Zaanstad/Sportbedrijf Zaanstad was prima.

De samenwerking met de GGD Zaanstreek-Waterland en de gemeente Zaanstad viel wat tegen. Deze partijen staan teveel aan de zijlijn.

De leerlingen (actief en niet actief) van het Pascal College en het Zuiderzee College hebben de kans gekregen, om proeflessen van verschillende sporten te volgen, om zo een sport te vinden waar zij plezier in kregen. De lessen werden eerst op school en daarna op de vereniging aangeboden.

 

Doelstelling van het project: op de twee VO scholen een extra sport- en beweegaanbod per week voor ruim 500 leerlingen aanbieden (bijna 60% voldoet niet aan de beweegnorm). Deze leerlingen hebben kennis kunnen maken en ook plezier kunnen ervaren met de verschillende sport- en beweegvormen. Een toename van 30% creëren van leerlingen dat lid wordt van een vereniging en/of deelneemt aan sportstimuleringsprojecten (90 leerlingen) is gehaald. Het eerste jaar hebben 131 leerlingen meegedaan aan dit project en het 2e jaar 95 leerlingen. De doelstelling is in het eerste jaar ruimschoots gehaald en in het 2e jaar ook. (1e jaar 131 leerlingen t.o.v. doelstelling van 90 leerlingen en het 2e jaar 95 leerlingen t.o.v. doelstelling van 90 leerlingen)

 

Communicatie/PR

 

In de communicatie naar de leerlingen en ouders zijn de verbeterpunten van het eerste jaar meegenomen. In de communicatie naar de doelgroep zijn flyers, posters en nieuwsbrieven van de scholen ingezet. De ouders zijn op een ouderavond maar ook per brief geïnformeerd en hebben tevens de flyer van de Sportaanbieders ontvangen. Ook de verenigingen hebben de kans gekregen om via een kick-off (tijdens een gymles) de leerlingen enthousiast te maken voor hun sport en zijn ook meer betrokken geweest bij de motivatie gesprekken van de niet-actieve leerlingen. Verder is de mentor van het zorgteam van de school op de hoogte gesteld van deze activiteiten en heeft ook richting ouders een rol kunnen spelen om deze leerlingen over de drempel te halen.

 

Borging

De samenwerking tussen de verschillende partijen (scholen en sportverenigingen) zal na de subsidieperiode voortgezet worden. Er zal tussen de verenigingen en scholen contact gehouden worden. Pascal College en Zuiderzee College vinden het belangrijk om samen te werken met verenigingen uit de buurt. (en idem voor de verenigingen met de scholen)

Samen Sportief Peldersveld/Hoornseveld is ook een deelproduct wat uit de samenwerking is ontstaan vanuit het project Alle Leerlingen Actief. (aandacht voor elkaar en de sport in de buurt)

 

Ook een financiële borging is gerealiseerd, we maken nog gebruik van het tegoed. (zie overeenkomsten en afspraken met ZONMW). En verder worden de kosten (inzet trainers) samen gedeeld zodat het aantrekkelijk blijft om samen te werken. Zeg maar een win/win situatie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten 2014/2015

 

Alle leerlingen van het 1e en het 2e jaar van het Pascal College en het Zuiderzee College hebben in de weken 38, 39 en 40 (september 2014) een 0-meting gehad (vragenlijst + fittest voor Pascal College en vragenlijst voor Zuiderzee College).

In totaal hebben 30 klassen en ruim 500 leerlingen hieraan meegedaan. Leerlingen van Havo 4H & 5H (richting Bewegen, Sport en Maatschappij) zijn ingezet als testleiders bij de fittesten van Pascal College.

Sportservice Zaanstad/Sportbedrijf Zaanstad heeft deze leerlingen instructies gegeven, hoe de fittest uitgevoerd moest worden. Na de 0-meting is er een selectie gemaakt van de inactieve leerlingen. Dit is gebeurt met behulp van een behoefteonderzoek.

In november 2014 is gestart met het voeren van de individuele motivatie gesprekken. Dit soort gesprekken blijft een continu proces.

 

In januari 2015 is er een start gemaakt met het aanbieden van in totaal 6 sportactiviteiten. Deze sportactiviteiten, judo, freerunning, zwemmen, hardlopen/fitness, voetbal en dansen zijn aangeboden in 3 blokken van 5 weken.

Pascal College:

- Blok 1: budo en freerunnen - Blok 2: voetbal en zwemmen - Blok 3: hardlopen/fitness en dansen

 

Zuiderzee College:

- Blok 1: zwemmen en dansen - Blok 2: freerunnen en hardlopen/fitness - Blok 3: budo en voetbal

 

De eerste 2 lessen hebben op school plaatsgevonden en de andere 3 lessen op de vereniging (ook de actieve leerlingen mogen meedoen, om het project een impuls te geven).

In totaal hebben 95 deelnemers deelgenomen. Hiervan waren 64 leerlingen niet actief, 12 actief (lid van een sportvereniging) en 19 actief (maar niet lid van een sportvereniging).

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verslag Alle Leerlingen Actief

 

Budovereniging Hikari uit Zaandam is als hoofdaanvrager van Sportimpuls in september 2013 van start gegaan met het project ‘Alle Leerlingen Actief’. Samen met de sportaanbieders Hellas Sportcombinatie, zwemvereniging De Zaan, Juvat Dance Academy, gymvereniging Kracht & Vlugheid, City Running en twee VO scholen (het Pascal College en Zuiderzee College) gaan zij ervoor zorgen dat de te weinig actieve leerlingen in de wijk Pelders-/Hoornseveld meer gaan bewegen.

Sportservice Zaanstad ondersteunt, adviseert en coördineert de sportaanbieders en beide scholen bij de uitvoering van het project.

Ook de gemeente Zaanstad en de GGD Zaanstreek-Waterland ondersteunen dit project.

Zorgwekkende cijfers m.b.t. overgewicht en inactiviteit van jongeren uit Pelders-/Hoornseveld maakt dat deze wijk tot JOGG (jongeren op gezond gewicht) wijk is bestempeld. De gemeente Zaanstad wil een gezonde jeugd en heeft zich daarom ook aangesloten bij de JOGG beweging. Samenwerking met lokale partijen zoals de GGD Zaanstreek-Waterland, sportverenigingen en het onderwijs is cruciaal voor een krachtige JOGG beweging.

De leerlingen (actief en niet actief) van het Pascal College en het Zuiderzee College krijgen de kans, om proeflessen van verschillende sporten te volgen, om zo een sport te vinden waar zij plezier in hebben. De lessen worden eerst op school en daarna op de vereniging aangeboden.

 

Doelstelling van het project

 

Op de twee VO scholen een extra sport- en beweegaanbod per week voor ruim 500 leerlingen (bijna 60% voldoet niet aan de beweegnorm). Deze leerlingen kennis laten maken en plezier laten ervaren met verschillende sport- en beweegvormen. Een toename van 30% creëren van leerlingen dat lid wordt van een vereniging en/of deelneemt aan sportstimuleringsprojecten (90 leerlingen).

 

Communicatie/PR

 

Voor de communicatie naar de doelgroep zijn flyers, posters en nieuwsbrieven van de scholen ingezet. Ook de ouders zijn per brief geïnformeerd en hebben de flyer van de Sportaanbieders ontvangen. Ook is een website gebouwd (www.jongereninbewegingzaanstad.nl). Op deze site staat allerlei informatie over de sportaanbieders, relevante informatie voor de leerlingen, zoals het tijdstip van de clinic, inschrijvingen, locatie van de clinic,

Er zijn ook promotiefilmpjes gemaakt, met beelden van een sport, vereniging, trainer en bestuur. (welkom leerling)

Met het promoten van deze filmpjes maak je de sport laagdrempelig voor de leerling.

 

Evaluatie

 

In juni van dit jaar zijn alle betrokken partijen uitgenodigd voor een evaluatie bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn de voortgang en eventuele verbeterpunten van het project besproken (1e jaar). Verder zijn de planning en aandachtspunten van het 2e jaar aan bod gekomen. Tot slot hebben wij het nog over de borging van het project gehad (hoe verder na september 2015).

 

Conclusies:

- Communicatie verbeteren richting ouders en leerlingen

- Optimaliseren motivatiegesprekken om niet-actieve leerlingen over de streep krijgen

- Fittesten en vragenlijsten aanpassen

- PR op school optimaliseren, filmpje etc.. (richting mentoren, ouders, leerlingen, het zorgteam op school)

- Organiseren kick-off ( b.v. onder de gymles)

- Borgen project, innen inschrijfgeld

 

 

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Alle leerlingen van het 1e en het 2e jaar van het Pascal College en het Zuiderzee College hebben in de weken 46, 47 en 48 (november 2013) een 0-meting gehad (vragenlijst + fittest). In totaal hebben 30 klassen en ruim 500 leerlingen hieraan meegedaan.

Leerlingen van Havo 4H & 5H (richting Bewegen, Sport en Maatschappij) zijn ingezet als testleiders bij de fittesten van Pascal College. Sportservice Zaanstad heeft deze leerlingen instructies gegeven, hoe de fittest uitgevoerd moet worden. Na de 0-meting is er een selectie gemaakt van de inactieve leerlingen. Dit is gebeurt met behulp van een behoefteonderzoek.

 

Vervolgens hebben een aantal gymdocenten en trainers van de 6 sportaanbieders op 29 oktober, 12 november en 10 december 2013 een cursus Motivational Interviewing gevolgd, zodat een maximaal effect kan worden bereikt. Totaal hebben 12 mensen deze training gevolgd en een deelnemerscertificaat ontvangen. In januari 2014 is gestart met het voeren van de individuele motivatie gesprekken. Dit soort gesprekken blijft een continu proces.

 

Ook in januari 2014 is er een start gemaakt met het aanbieden van in totaal 6 sportactiviteiten. Deze sportactiviteiten, judo, freerunning, zwemmen, hardlopen/fitness, voetbal en dansen zijn aangeboden in 3 blokken van 5 weken.

 

Pascal College:

- Blok 1, week 4-9: hardlopen/fitness en voetbal

- Blok 2, week 11-16: dansen en judo

- Blok 3, week 20-25: zwemmen en freerunning

 

Zuiderzee College:

- Blok 1, week 4-9: judo en dansen

- Blok 2, week 11-16: freerunning en zwemmen

- Blok 3, week 20-25: hardlopen/fitness en voetbal

 

De eerste 2 lessen hebben op school plaatsgevonden en de andere 3 lessen op de vereniging (ook de actieve leerlingen mogen meedoen, om het project een impuls te geven).

Naast dit aanbod aan de niet-actieve leerlingen is als extra judo en freerunning aan alle leerlingen van het 1e en het 2e jaar aangeboden.

 

In totaal hebben 131 deelnemers deelgenomen. Hiervan waren 45 leerlingen niet actief, 39 actief (lid van een sportvereniging) en 47 actief (maar niet lid van een sportvereniging).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Budovereniging Hikari uit Zaandam gaat samen met nog vijf andere sportaanbieders, twee VO scholen en Sportservice Zaanstad, met behulp van de interventie Alle Leerlingen Actief ,er voor zorgen dat de te weinig actieve jongeren in de wijk Pelders-/Hoornseveld meer gaan bewegen. De gemeente Zaanstad heeft zich aangesloten bij de JOGG-beweging (Jongeren Op Gezond Gewicht). Zorgwekkende cijfers m.b.t. overgewicht en inactiviteit van jongeren uit Pelders-/Hoornseveld maakt dat deze wijk tot JOGG wijk bestempeld is en deze interventie dus hard nodig is. Naast de hier bovengenoemde partners, steunen ook de GGD Zaanstreek-Waterland en de gemeente Zaanstad dit initiatief en zullen wij met z’n allen een duurzame samenwerking creëren om jongeren aan het bewegen te krijgen en vooral te houden.

We starten met de interventie Alle Leerlingen Actief op de twee VO-scholen uit de wijk. Zo bereiken wij ruim de helft van de jongeren en hebben wij een groot draagvlak voor het project. Het project is een mooie manier om onze sport uit te dragen en een duurzame samenwerking te ontwikkelen met andere sportverenigingen, scholen en partners. We gaan dit doen door een partnership op te zetten. Deze samenwerking kan in de toekomst leiden tot het delen van: kennis, trainers, accommodatie en expertise. Dit zal uiteindelijk mede bijdragen aan het structurele beweeggedrag van jongeren, omdat er beter ingespeeld kan worden op hun wensen en behoeften.

Voor het creëren van deze samenwerking en om bijbehorende acties uit te voeren is een opstartbedrag nodig. De kosten zullen na twee jaar worden afgebouwd en uiteindelijk worden de taken ingebed in de structuur van de verenigingen, scholen en andere partners. Er zullen sponsoren geworven worden om de samenwerking te ondersteunen na de projectperiode. De private partijen die bij JOGG Zaanstad aangesloten zijn, zullen een rol kunnen gaan spelen. Het doel is om met alle partners bewegen voor de jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website