Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jonge ouders leiden een druk bestaan en komen doorgaans niet toe aan sporten. Ze brengen hun kinderen naar het zwemmen of een andere sport en gaan vervolgens wachten. In de leeftijd tussen 25-40 ontstaat de gewoonte om minder te sporten. Dat patroon wordt later vastgehouden. Dit terwijl jonge ouders een voorbeeld moeten vormen voor hun kinderen.

De focus ligt op de aandachtswijken Tongelre, Gestel en Strijp binnen de gemeente Eindhoven. Er hierbinnen specifiek geselecteerd op jonge ouders en kinderen met overgewicht. Er wonen relatief veel kinderen met niet-westerse ouders, waardoor ook wordt bijgedragen aan integratie.

Voor ouders wordt gekozen voor 'Sportaanbod voor jonge ouders'. Middels het gebruik van een beweegmeter, i.c.m. online coaching worden zij extra gemotiveerd te bewegen. Hierdoor verwachten wij een groot effect op beweeggedrag. Voor de kinderen is er het 'zwempakket in de klas' en 'Swimstar', omdat daarmee voor verschillende niveaus en leeftijden aanbod ontstaat. Bovendien wordt schoolzwemmen niet meer aangeboden en is het belangrijk kinderen er wel mee in aanraking blijven komen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aan het traject ouders in beweging bij PSV Zwemmen hebben 21 ouders deelgenomen aan de zwemtrainingen. In de beginfase van het traject waren er maar een aantal ouders die de moed hadden in badkleding naar het zwembad te komen. Naarmate het traject langer liep werden er steeds meer ouders nieuwsgierig naar het zwemmen onder begeleiding van een trainer. Zoals gezegd kwamen er na een aantal weken steeds meer ouders en voor we het wisten waren er 21 deelnemers, ondanks deze snelle groei is het wel op dit deelnemersaantal blijven ‘steken’. Na meerdere rondvragen bleek het dat ouders aan de kant twijfels hadden over hun zwemcapaciteiten in vergelijking tot de deelnemers die al mee deden aan het programma. Ondanks verscheidende pogingen met ‘proef’ lessen is het op 21 deelnemers gebleven. De deelnemers die mee hebben gezwommen gedurende het programma zijn ontzettend tevreden en het merendeel zwemt nu op meerdere dagen tijdens de trainingen van hun kind(eren). Een ander positief punt is dat 5 deelnemers zich ook daadwerkelijk ingeschreven hebben bij PSV Masters zwemmen.

In totaal hebben bijna 500 kinderen geparticipeerd aan Swimstar en 400 kinderen hebben meegedaan met schoolzwemmen. Naar verwachting is na deze kennismakingslessen circa 30% doorgestroomd, omdat de kinderen het leuk vonden en de ouders het nut van leren zwemmen beter in hebben leren zien.

 

Tevens is de Activ8 een super instrument geweest wat betreft het stimuleren van (meer) sporten en bewegen. Zoals de deelnemers zelf zeiden is het een stok achter de deur en wijst je iedere keer erop dat je beter een ronde kunt wandelen gedurende de pauze op werk of de fiets te nemen naar de supermarkt i.p.v. de auto. Ook waren zij erg enthousiast over het feit dat je per week kunt bekijken hoeveel je gedaan hebt en daarmee steeds de doelstellingen kan bijstellen. De Activ8 is een fantastische ondersteuning buiten de zwemtrainingen om en kan er geconcludeerd dat deelnemers zich bewust worden van hun beweegpatroon, waardoor dagelijks extra bewogen wordt.

 

De kinderen uit achterstandswijken blijken uit onderzoek zelden een sport te beoefenen. Het is belangrijk om op jonge leeftijd kinderen te stimuleren, bijvoorbeeld door ze via een uitdagende manier in aanraking te brengen met zwemmen. Via deze kinderen bereiken we ook weer jonge ouders en een grote groep niet westerse mensen. Doordat schoolzwemmen komt te vervallen zal de sportdeelname van veel kinderen af gaan nemen. Dit willen wij voorkomen. Veel kinderen in achterstandswijken leiden eveneens aan overgewicht. Daar wordt in het bijzonder aandacht aan geschonken. 


 

Er wordt dus bijgedragen aan zowel een hogere als een duurzamere deelname aan sportactiviteiten. Het behalen van zwemdiploma’s is door het vervallen van de verplichte zwemles op school bijvoorbeeld ook geen zekerheid meer. Doel van dit project is om mensen bewust te maken van noodzaak om hier wel aan te werken. Mensen moeten de beheersing in het water kunnen behouden. Meer kinderen met zwemdiploma’s zorgt voor de zekerheid die men nodig heeft.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jonge ouders met gezinnen een druk leiden een druk bestaan en komen doorgaans niet toe aan sporten. Ze brengen hun kinderen naar het zwemmen of een andere sport en gaan vervolgens aan de zijkant wachten. In de leeftijd tussen 25-40 ontstaat de gewoonte om minder te sporten. Dit is later moeilijk terug te draaien. Dit terwijl jonge ouders een voorbeeld moeten vormen voor hun kinderen. Gezonde ouders hebben doorgaans ook gezondere kinderen. Beoogd wordt om 65% van de deelnemers met meer regelmaat te laten sporten.

Kinderen in de aandachtswijken Tongelre, Gestel en Strijp binnende gemeente Eindhoven zullen apart benaderd worden. Er wordt binnen de gekozen wijken ook specifiek geselecteerd op jonge ouders en kinderen met overgewicht. Echter, vanwege het belang van die specifieke doelgroepen, wordt dat niet op de wijken afgebakend. Dat geldt niet voor de overige kinderen. Doordat het schoolzwemmen niet meer zal worden aangeboden door scholen, ontstaat er het risico dat kinderen niet tijdig leren zwemmen. Derhalve willen wij starten met de kinderen in deze wijken te stimuleren toch te gaan zwemmen. In deze wijken wonen ook relatief veel kinderen met niet-westerse ouders. Via deze aanpak wordt dus ook meteen ingestoken op het thema ‘diversiteit’. Beoogd wordt om 70% van de deelnemers in een hogere mate te laten sporten.

 

Voor de jonge ouders wordt uit de menukaart gekozen voor 'Sportaanbod voor jonge ouders'. Dit pakket biedt meerdere mogelijkheden en beperkt zich niet tot de zwemsport, al verwachten we wel dat daar het meest voor gekozen gaat worden. Op de locatie Genneper Parken - waar het zwembad zich bevindt - zijn diverse sport- en beweegaanbieders geconcentreerd. Dat maakt het mogelijk om voor ieder wat wils te bieden. Voor de kinderen wordt er een keuze gemaakt voor 'zwempakket in de klas' en 'swimstar', omdat je daarmee voor verschillende niveau's en leeftijden wat aan kunt bieden.

 

Middels het gebruik van een beweegmeter, in combinatie met online begeleiding en advies, worden de jonge ouders extra gemotiveerd om in beweging te blijven. Hierdoor verwachten wij een degelijk effect van ons programma.

 

Er wordt van de deelnemers ook een kleine bijdrage gevraagd, daarvan worden de online adviezen betaald. Hierdoor worden de mensen alvast voorbereid voor de periode na deze eerste twee gesubsidieerde jaren. De kans op continuïteit is dan ook groter. In totaal is er 49.074 euro subsidie nodig voor 2 jaar.

 

Nota bene:

Bij de leden van de projectgroep was het nog niet mogelijk alle organisaties in te voeren, simpelweg omdat deze niet in de database van ZonMw staan. De ontbrekende partijen, die wel mee doen zijn:

- InnosportNL (overkoepelend orgaan).

- KNZB.

- Sportcomplex Genneper Parken (heeft een coördinator).

- Basisscholen in de 3 wijken.

- Welzijnsorganisaties in de 3 wijken.

- Buitenschoolse opvang/kinderdagverblijven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website