Projectomschrijving

Met het project ‘Sporten voor jonge kinderen en hun ouders’ is sportaanbod opgezet dat zich richt op kinderen van 2 t/m 6 jaar en hun ouders. Op het gebrek aan tijd bij ouders is ingespeeld door de ouders samen met hun kind te laten sporten. De drempel ‘geen geld’ is aangepakt door de leeftijdgrens voor subsidie van het Jeugdsportfonds te verlagen naar 4 jaar.
In de periode 2015-2016 zijn twaalf nieuwe sportgroepen opgezet waarvan er nog elf draaien op dit moment. Sportaanbieders die de sportgroepen hebben opgezet, hebben de training 'Beweegkriebels' gevolgd om beter in te kunnen spelen op de behoeftes van kinderen. De grootste drempels bij het opzetten van nieuw sportaanbod vormden het gebrek aan voldoende kaderleden binnen de verenigingen en gebrek aan beschikbare zaalruimte. Een groot succes binnen de sportimpuls is het uitbreiden van de doelgroep van het sportkennismakingsproject de 'JeugdSportpas'. In de vier edities van het project in 2015 en 2016 hebben 927 kinderen in de leeftijd 0-6 jaar, 4 lessen kennisgemaakt met een sport.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website