Projectomschrijving

Wormerveer is één van de achterstandswijken van Zaanstad. De sportparticipatie blijft sterk achter en de gezondheid -met name van het bewegingsapparaat- is slechter dan gemiddeld. De Ham werkt samen met partners (Wijkteam) aan het verbeteren van de deelname van de (allochtone en autochtone) jeugd aan sport- en bewegingsactiviteiten. De samenwerking richt zich primair op:

- het stimuleren van deelname door jeugd = aantrekkelijk programma, tijdstip en frequentie van aanbod van zwemmen;

- het verlagen van de drempel te starten = lage kosten, beperkte afstand, lage sociale en culturele afstand;

- het stimuleren van de participatie van ouders d.m.v. gelijktijdig aanbod.

De focus ligt in dit project op 'zwemmen'. Het project wordt ingevuld met een combinatie van SwimStar, Sterrenplan, FUNdament en Zwemsport 'Sportaanbod ouders van jonge kinderen'. Vanuit het introductie-programma is het de bedoeling dat de deelnemers vertrouwd raken met sporten en dit na afloop ook blijven doen via lidmaatschap van de vereniging. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website