Projectomschrijving

In de wijk Wateringse Veld in Den Haag werken 4 sportverenigingen en 3 basisscholen samen om het naschools sportaanbod uit te breiden en meer kinderen toe te leiden naar sporten in verenigingsverband. Leerlingen van groepen 4 en 5 maken stapsgewijs kennis met verschillende sporten. In 4 cycli per schooljaar, wordt opeenvolgend aangeboden: kennismakingslessen tijdens de gymles, introductiecursussen aansluitend aan de schooltijd en in de wijk, een instapabonnement bij de vereniging in de vorm van een strippenkaart. De uitvoering is in handen van de jeugdsportcoördinatoren en jeugdtrainers van de verenigingen. Het project wordt gecoördineerd door volleybalvereniging Sovicos en zal gedurende twee schooljaren 2013-2015 draaien. Na dit project is een duurzame samenwerkingsstructuur opgezet tussen verenigingen en basisscholen, zijn meer kinderen structureel gaan sporten in verenigingsverband en kunnen de basisscholen hun leerlingen meer diversiteit in naschoolse activiteiten bieden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website