Projectomschrijving

In dit Project waarbij medewerkers van Adelante gestimuleerd werden te werken aan hun duurzame inzetbaarheid en vitaliteit werd gezorgd dat de verzorgers geen zorgbehoevenden werden en ook niet worden in de toekomst. Gezamenlijk stimuleerden we medewerkers meer te gaan bewegen met behulp van een kennismakingstraject, met als doel structureel en duurzaam actief te blijven binnen een vereniging of club. Het coaching traject dat synchroon werd aangeboden aan de medewerkers was vooral gericht op het bewust maken van de behoefte en eventuele doelen van een medewerker. De coach heeft hier een stimulerende en motiverende rol in gehad en heeft bij verschillende deelnemers geholpen bij het behalen van de gestelde doelen. Daarnaast werd in het gesprek met de coach gekeken naar welk kennismakingsprogramma de beste match was. In totaal zijn er 172 aanmeldingen geweest gedurende het gehele traject. Het grootste succes dat is behaald middels dit project is het feit dat dedeelnemers die ook daadwerkelijk deel hebben genomen aan de coaching bewuster zijn geworden van hun huidige vitaliteit. Zowel op het gebied van sport/bewegen als op andere onderdelen van vitaliteit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website