Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Haarlemmermeer heeft o.b.v. de sportnota een meerjarenplan (plan van actie 2011-2014) opgesteld. Hierin staat dat iedereen een leven lang vrij keuze in sport- of bewegingsvorm heeft en voor iedereen een breed/gevarieerd sport- en beweegaanbod bestaat, aansluitend op wensen van bewoners. Ook moet het actieplan bijdragen aan de ambitie dat 50% (nu 29%) van de 4-18 jarigen dagelijks sport of anderszins actief beweegt.

 

Enquête KNVB & Sportservice Haarlemmermeer: In maart 2012 is tijdens een interscolair zaalvoetbaltoernooi voor het derde leerjaar een onderzoek gedaan onder de deelnemende leerlingen naar het enthousiasme voor een interscolaire zaalvoetbalcompetitie, hierop is positief gereageerd. Ook vanuit de gemeente is er vraag naar een structureel naschools sportaanbod voor de leeftijdscategorie 14 t/m 16 jr.

 

Naar aanleiding van deze resultaten is er een sportimpuls aanvraag gedaan. Het primaire doel is scholieren meer laten bewegen en de sportparticipatie verhogen door scholieren op een laagdrempelige opstap te geven naar permanente sportdeelname. Juist in deze leeftijdsfase (14 tot 16 jr) krijgt sport als vrijetijdsbesteding concurrentie van andere zaken (bijv. bijbaan).

Door het sportaanbod direct na schooltijd aan te bieden en de leerlingen tijdens schooltijd (clinics verzorgd door vereniging) al kennis met de sport te laten maken krijgen de scholieren in een aantal fasen de beginselen van het zaalvoetbal bijgebracht.

 

Er hebben in 2012-2014 11 zaalvoetbalclinics plaatsgevonden waarin de doelgroep kennis maakte met zaalvoetbal onder begeleiding van verschillende docenten van verschillende partners (KNVB, DIOS en Sportservice). Hiermee hebben we in totaal 158 deelnemers bereikt.

 

Aan de zaalvoetbalcompetitie 2012-2013, acht competitiedagen, hebben 8 teams (72 deelnemers) deelgenomen.

In 2013-2014, acht competitiedagen hebben in totaal 5 teams (45 deelnemers)deelgenomen.

 

Tijdens dit aanbod werd verwezen naar de mogelijkheden om lid te worden voor aangepast tarief bij DIOS zaalvoetbal.Structurele binding van jeugdleden door scholieren via school kennis te laten maken met zaalvoetbal en laagdrempelige doorstroom naar de vereniging te realiseren.

 

Verhoging welzijn scholieren is gerealiseerd dmv het inbedden in lesaanbod. De deelnemers zijn op weg geholpen met de KNVB Fair Play visie waarin ook normen en waarden zijn verweven. Deze normen en waarden zijn meegenomen en toegepast tijdens de clinics (trainers en docenten) en de competitie (coaches, competitieleiders en KNVB scheidsrechter). Hierin zijn de deelnemers zeker bewust van geworden.

 

Naast de inzet van professionals zijn er ook structureel LO2 en BSM (sportklassen) twee stagiaires ingezet tijdens de competities (2012-2013 & 2013-2014). Deze stagiaires hebben de volgende taken uitgevoerd, zoals materiaalbeheer, wedstrijdregistratie tijdens de competitiedagen en de PR voor social media.

 

Na de subsidieperiode van twee jaar is deze zaalvoetbalcompetitie gewaarborgd. Een derde seizoen is op 28 november 2014 gestart met 10 deelnemende teams met in totaal 74 deelnemers.Daarnaast is de continuïteit bij de vereniging gewaarborgd doormiddel van aanbod voor de deelnemers. Ook in de daaropvolgende jaren verwachten wij dit project te kunnen voortzetten, omdat de doelgroep van dan al heeft aangegeven enthousiast te zijn voor dit project.

 

De belangrijkste conclusies zijn:

-Er is behoefte aan een structurele zaalvoetbalcompetitie in de regio onder de jeugd van 14 – 16jr.

-Deze competitie wordt gedragen door de betrokken partijen (scholen, DIOS zaalvoetbalvereniging, KNVB en Sportservice Haarlemmermeer).

-Doorstroom naar vereniging laagdrempelig.

-Gebruik social media heeft positieve bijdrage geleverd aan beleving van evenement bij deelnemers, betrokken partijen en organisatie.

-Operationele uitvoering: uitdaging qua (tijds) schema, beschikbaar zijn van kader kan uitdaging zijn.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er hebben in 2012-2014 11 zaalvoetbalclinics plaatsgevonden waarin de doelgroep kennis maakte met zaalvoetbal onder begeleiding van verschillende docenten van verschillende partners (KNVB, DIOS en Sportservice). Hiermee hebben we in totaal 158 deelnemers bereikt.

 

Aan de zaalvoetbalcompetitie 2012-2013, acht competitiedagen, hebben 8 teams (72 deelnemers) deelgenomen.

In 2013-2014, acht competitiedagen hebben in totaal 5 teams (45 deelnemers)deelgenomen.

 

Na de subsidieperiode van twee jaar is deze zaalvoetbalcompetitie gewaarborgd. Een derde seizoen is op 28 november 2014 gestart met 10 deelnemende teams met in totaal 74 deelnemers.Daarnaast is de continuïteit bij de vereniging gewaarborgd doormiddel van aanbod voor de deelnemers. Ook in de daaropvolgende jaren verwachten wij dit project te kunnen voortzetten, omdat de doelgroep van dan al heeft aangegeven enthousiast te zijn voor dit project.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zaalvoetbal Scholencompetitie VO:

Voetbalvereniging DIOS te Nieuw Vennep wil in samenwerking met de KNVB, Sportservice Haarlemmermeer en het Voortgezet Onderwijs (Kaj Munk, KSH, Hoofdvaart College en het Herbert Vissers College) een structurele zaalvoetbal scholencompetitie organiseren voor de leerlingen (meisjes en jongens) van het 3de leerjaar (14-16 jaar).

Het streven is een naschools aanbod in de periode van begin oktober tot eind maart.De wedstrijden worden eenmaal in de drie weken gespeeld. Deze vinden op een vast en afgesproken tijdstip plaats (16.00u – 18.00) .De wedstrijden worden in de Estafette, Fanny Blankers-Koen Hal en het Spectrum gespeeld, dit zijn verschillende locaties in de Haarlemmermeer om zo de scholen en leerlingen hier kennis mee te laten maken. De keuze is gemaakt omdat er vraag is vanuit de leerlingen. De vereniging, scholen, KNVB en Sportservice Haarlemmermeer bereid deze competitie op te starten en samen te werken. Tevens aansluiting bij gemeentelijk beleid.

 

De gemeente heeft o.b.v. de sportnota een meerjarenplan (plan van actie 2011-2014) opgesteld. Hierin staat dat iedereen een leven lang vrij keuze in sport- of bewegingsvorm heeft en voor iedereen een breed/gevarieerd sport- en beweegaanbod bestaat, aansluitend op wensen van bewoners. Ook moet het actieplan bijdragen aan de ambitie dat 50% (nu 29%) van de 4-18 jarigen dagelijks sport of anderszins actief beweegt.

Doelgroep 14 – 16 jarigen verlaat sportvereniging (KISS rapportage Haarlemmermeer).

Interscolair nog geen competitie in de Haarlemmermeer aanwezig (verbinden sport en onderwijs is een van de doelstellingen uit de sportnota).

Enquête KNVB & Sportservice Haarlemmermeer: In maart 2012 is tijdens een interscolair zaalvoetbaltoernooi voor het derde leerjaar een onderzoek gedaan onder de deelnemende leerlingen naar het enthousiasme voor een interscolaire zaalvoetbalcompetitie, hierop is positief gereageerd. Ook vanuit de gemeente is er vraag naar een structureel naschools sportaanbod voor de leeftijdscategorie 14 t/m 16 jr.

Het primaire doel is om de sportparticipatie verhogen door scholieren op een laagdrempelige opstap te geven naar permanente sportdeelname. Juist in deze leeftijdsfase (14 tot 16 jr) krijgt sport als vrijetijdsbesteding concurrentie van andere zaken (bijv. bijbaan). Door het sportaanbod direct na schooltijd aan te bieden en de leerlingen tijdens schooltijd (clinics verzorgd door vereniging) al kennis met de sport te laten maken krijgen de scholieren in een aantal fasen de beginselen vh zaalvoetbal bijgebracht.

Doelstelling bereik: 4 teams per school x4 scholen= 16 teams.

 

Structurele binding van jeugdleden door scholieren via school kennis te laten maken met zaalvoetbal en laagdrempelige doorstroom naar de vereniging te realiseren.

Verhoging welzijn scholieren: waarden en normen inbedden in lesaanbod.

Toevoegen pedagogisch element door nadruk te leggen op sportiviteit en respect.

Creëren stageplekken vd opleidingen LO2 en BSM (sportklassen)

Vanuit KISS blijkt dat bij jongeren vanaf 15 jaar en ouder het verenigingslidmaatschap drastisch terugloopt in de Haarlemmermeer. Via de VO scholen kunnen we deze doelgroep (3de leerjaar / 14-16 jr) bereiken en vraaggericht sportaanbod bieden.4 samenwerkingspartners:

1. Buurtsportcoach

2. Docenten van de scholen

3. Trainers en spelers vd vereniging

4. KNVB

 

Resultaat, voortgang & borging

 

KNVB, scholen, Sportservice Haarlemmermeer en DIOS: zijn verantwoordelijk voor de organisatie en voortgang van de competitie. Het aantal georganiseerde wedstrijden, statistieken en uitslagen worden bijgehouden door DIOS en de KNVB. Het aantal deelnemers wordt bijgehouden door de scholen (vakdocenten). De bundeling vd resultaten worden verwerkt door de buurtsportcoach.

De projectperiode wordt ingezet om deze competitie een structurele activiteit te laten worden door de leerlingen te enthousiasmeren en de competitie professioneel neer te zetten waardoor deze activiteit zichtbaar een succes wordt en er meer deelnemers zullen volgen.

De scholen betalen per team een bijdrage. Tijdens de projectperiode zal dit een starttarief bedragen. Hierna zullen de kosten hoger zijn, hiervan zijn de scholen op de hoogte en reeds mee akkoord.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website