Projectomschrijving

In Woerden bedraagt het aandeel ziekenhuisopnamen door valongevallen onder 65-plussers 32%. 37% Procent van de Woerdense 65-plussers, waarbij na een valongeval een ziekenhuisopname plaatsvond, had een heupfractuur. Dit is hoger dan het gemiddelde van de matig stedelijke gebieden (35%). Uit onderzoek van D’66 bleek dat er behoefte bestaat bij de ouderen om ondersteuning te krijgen om vallen te voorkomen. In Balans is een groepsinterventie gericht op het voorkomen van valongevallen bij ouderen. Het bestaat uit voorlichting en een beweegprogramma door speciaal getrainde fysiotherapeuten. Deze interventie sluit aan bij de behoefte van de ouderen in Woerden. Er is een lokale samenwerking van de Fysiotherapeuten Maatschap Woerden, Fysio Aktief, Ergotherapiepraktijk Woerden, Medisch Centrum Iepenhof, gemeente Woerden en Welzijn Woerden. Het eerste jaar worden 4 cursussen In Balans georganiseerd. Aan het einde van het project zijn 8 cursussen uitgevoerd met 96 deelnemers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website