Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoe kunnen wij de sportdeelname van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen met een lage SES verhogen en tegelijkertijd hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie vergroten?

Emancipatiecentrum voor vrouwen Vrouw en Vaart (onderdeel SEZO maatschappelijke Dienstverlening ) in Amsterdam Nieuw-West en Stichting Ik Fiets (Leontien van Moorsel) hebben hun kennis en ervaring gebundeld, en fietsen als sport ingezet om de zelfredzaamheid te vergroten, hun gezondheid te bevorderen, het netwerk van de vrouwen te vergroten, bewustwording van een beter milieu door fietsen te bevorderen, en het imago van fietsen te vergroten. Moeders die fietsen kunnen een voorbeeld voor hun kinderen zijn, zo worden indirect ook de kinderen bereikt.

Op een aantal laagdrempelige en goed toegankelijke locaties in het stadsdeel werden fietslessen georganiseerd, in totaal veertig groepen gedurende twee jaar met gemiddeld twaalf cursisten per groep. Het stadsdeel Nieuw-West beschikt over mooie en groene fietspaden, een feest om te gebruiken. Na vijftien lessen hebben de deelnemers hun fietscertificaat uitgereikt gekregen door Leontien van Moorsel zelf! Stichting Ik Fiets organiseerde tegelijkertijd met het uitreiken van het certificaat een mooie fietstocht (de clinic) voor alle vrouwen in het stadsdeel en speciaal voor de “examenkandidaten” van die dag.

Enthousiaste vrouwen konden een opleiding tot fietsdocent of assistent volgen en hun opgedane kennis delen met nieuwe groepen vrouwen.

Een maal per jaar werd er een grote Ladies Ride georganiseerd voor alle vrouwen.

Door middel van de Sportimpuls heeft Vrouw en Vaart twee jaar lang volgens bovenstaande methode fietslessen aan allochtone vrouwen kunnen geven.

Vrouwen waren zeer enthousiast over de fietslessen. Er is gebleken dat er nog steeds een grote behoefte bestaat aan fietslessen. De ervaring heeft ons echter geleerd dat een vijftiental fietslessen een te wankele basis voor de meeste vrouwen is, om ook daadwerkelijk op de openbare weg te gaan fietsen. Met deze wetenschap is Vrouw en Vaart aan de slag gegaan en is nu bezig het idee uit te werken om met fietsvriendinnen de fietsvaardigheden van de vrouwen te versterken.

De samenwerking met de Stichting Ik Fiets van Leontien van Moorsel is goed verlopen. Het organiseren van de grote twee evenementen De Ladies Rides zijn echter moeizaam tot stand gekomen. In tegenstelling tot de fiets-clinics, waarbij de certificaten door Leontien van Moorsel werden uitgereikt en waar vrouwen een korte fietstocht maakten.

De werving voor de Ladies Ride verliep beide keren moeizaam en ook de opkomst was niet zoals verwacht.

Gebleken is dat de doelgroep vrouwen vanuit dit project het fietsen voornamelijk beschouwt als functioneel vervoersmiddel, niet voor recreatief gebruik. Dit in tegenstelling tot de oorspronkelijk doelgroep van de Ladies Ride, veelal Nederlandse vrouwen. Dat wil niet zeggen dat de doelgroep allochtone vrouwen minder plezier in het fietsen heeft, maar het fietsen op een andere wijze in wil zetten, namelijk functioneel.

Het eindresultaat van twee jaar Ik Fiets is zichtbaar aanwezig in dit stadsdeel Amsterdam Nieuw West, veel meer vrouwen op de fiets!

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meer allochtone vrouwen kunnen door te fietsen hun sportactiviteiten vergroten, waardoor zij zich gezonder en sterker zijn gaan voelen.

Meer vrouwen zijn de fiets als transportmiddel gaan gebruiken om boodschappen te doen en hun kinderen uit school te halen.

Zij gaan vaker op stap met de fiets, zodat zij geen kosten hoeven te maken voor het openbaar vervoer en voor het parkeren. Zij participeren meer en hun netwerk heeft zich vergroot.

Door deel te nemen aan de georganiseerde fietstochten hebben zij andere vrouwen ontmoet.

Vijftien vrouwen hebben zich tot assistent of tot fietsdocent laten opleiden en hun enthousiasme voor het fietsen kunnen delen met vrouwen uit hun achterban, de “fiets ambassadeurs”.

Vrouw en Vaart is bezig met het opzetten van een fietsvriendinnenclub. Deze vriendinnen zullen samen de fietsvaardigheden van de beginnende fietsers gaan versterken.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

Hoe kunnen wij de sportdeelname van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen met een lage SES verhogen en tegelijkertijd hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie vergroten?

Ontwikkelingscentrum voor vrouwen Vrouw en Vaart (onderdeel SEZO maatschappelijke Dienstverlening ) in Amsterdam Nieuw-West en Stichting Ik Fiets (Leontien van Moorsel) hebben hun kennis en ervaring gebundeld, en fietsen als sport ingezet om de zelfredzaamheid te vergroten, hun gezondheid te bevorderen, het netwerk van de vrouwen te vergroten, bewustwording van een beter milieu door fietsen te bevorderen, en het imago van fietsen te vergroten. Moeders die fietsen kunnen een voorbeeld voor hun kinderen zijn, zo worden indirect ook de kinderen bereikt.

Op tien laagdrempelige en goed toegankelijke locaties in het stadsdeel worden fietslessen georganiseerd. Het stadsdeel Nieuw-West beschikt over mooie en groene fietspaden, een feest om te gebruiken. Na vijftien lessen kunnen deelnemers hun fietscertificaat krijgen, uitgereikt door Leontien van Moorsel zelf! Stichting Ik Fiets organiseert tegelijkertijd met het uitreiken van het certificaat een mooie fietstocht voor alle vrouwen in het stadsdeel en speciaal voor de “examenkandidaten” van die dag.

Enthousiaste vrouwen kunnen een opleiding tot fietsdocent-assistent volgen en hun opgedane kennis delen met nieuwe groepen vrouwen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten

Meer allochtone vrouwen zullen door te fietsen hun sportactiviteiten vergroten, waardoor zij zich gezonder en sterker gaan voelen (600 vrouwen zullen een cursus volgen).

Meer vrouwen zullen de fiets als transportmiddel gebruiken om boodschappen te doen en hun kinderen uit school te halen.

Zij zullen vaker op stap gaan met de fiets, omdat zij geen kosten hoeven te maken voor het openbaar vervoer en voor parkeerkosten. Zij zullen meer participeren en hun netwerk zal zich vergroten.

Door deel te nemen aan de georganiseerde fietstochten ontmoeten zij vrouwen uit nieuwe culturen en netwerken.

Een aantal vrouwen zal zich als assistent fietsdocent laten opleiden en hun enthousiasme voor het fietsen kunnen delen met vrouwen uit hun achterban, de “fiets ambassadeurs”.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ik Fiets in Amsterdam is een project dat stichting Vrouw en Vaart (onderdeel SEZO) uitvoert samen met stichting Ik Fiets en stadsdeel Nieuw-West. Onze aanvraag heeft betrekking op het stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam.

 

Vrouw en Vaart is het ontwikkelingscentrum voor en door vrouwen die wonen, leven, werken in Amsterdam Nieuw West. Vrouw en Vaart biedt tal van activiteiten waaraan uitsluitend vrouwen deelnemen, waaronder een uitgebreid sportaanbod (o.a. wandelen, hardlopen, zumba, tai chi, sportlessen La Femme en dus ook fietsen).Vrouw en Vaart is onderdeel van stichting SEZO Maatschappelijke dienstverlening (www.sezo.nl). Daarom is SEZO de penvoerder van deze aanvraag.

 

Achtergrond

Onze aanvraag heeft betrekking op het stadsdeel Nieuw-West, Amsterdam. Nieuw-West heeft 138.000 inwoners en 49% is van niet-westerse afkomst. In de helft van de wijken van Nieuw-West lopen deze concentraties op tot 70% (veel hoger dan gemiddeld in Amsterdam).

 

9,4% tot 11% van de niet-westerse allochtonen bewoners is werkloos. Veel bewoners verkeren in een sociaal isolement en hebben fysieke ongemakken. Er zijn relatief weinig sportfaciliteiten in dit gebied, maar er zijn wel accommodaties en parken in de directe omgeving.

 

De wijk Osdorp Midden (De Punt en Reimerswaal) heeft 19458 inwoners. De groepen ouderen en migranten met een niet-westerse achtergrond sporten, net als de rest van het stadsdeel, relatief weinig. Er zijn vrij veel mensen met gezondheidsklachten.

 

41% van de inwoners van Amsterdam Nieuw-West voldoet aan de Beweegnorm en 27% sport helemaal niet sport. Dit zijn naar verhouding vaak vrouwen, Amsterdammers van Turkse of Marokkaanse komaf en ongeschoolden.

 

Dit gegeven wordt onderkent in de Visie Sportstimulering “Nieuw-West Sport!”. Doelstelling is het verhogen van de sportparticipatie tot 61%. Daarbij zijn vrouwen en meiden ouder dan 12 van niet-westerse allochtonen afkomst, een specifieke doelgroep. Daarnaast wijst het stadsdeel in haar visie, een aantal focussporten aan omdat deze goed aansluiten bij de behoeften van de bewoners en het de faciliteiten van het standsdeel waarin zij de komende jaren wil investeren. Fietsen is één van deze focussporten.

 

‘Ik Fiets’ is een initiatief van Leontien Zijlaard van Moorsel. Door het project Ik Fiets wil ze allochtone vrouwen van niet-westerse afkomst het plezier van fietsen laten ervaren en in contact brengen met andere vrouwen. Daardoor worden de vrouwen sportiever, sterker, mobieler, ze krijgen meer zelfvertrouwen en letterlijk meer bewegingsvrijheid. Ze kunnen beter meedoen in de maatschappij.

 

Projectresultaat

Onze ambitie is om de volgende resultaten te behalen:

• Minimaal 600 allochtone vrouwen hebben deelgenomen aan fietslessen (40 fietscursussen)

• Minimaal 20 allochtone vrouwen hebben de opleidingen 'assistent-fiets', 'evenement-organisator'of 'sportbegeleider' met goed gevolg afgerond; (2 fiets assistent cursussen en 1 evenement organisator cursus)

• Minimaal 15 vrijwilligers zijn actief bij lokale fietslessen en de fietstochten;

• In de projectperiode zijn minimaal 40 fietscursussen en 4 clinics Fiets mee verzorgd;

• Minimaal 400 deelnemers namen deel aan de fietstocht 'Fiets mee met Leontien';

• Minimaal 150 deelnemers namen deel aan de Leontien Ladies Ride;

• In Amsterdam Nieuw West is een structurele samenwerking mbt fietsprojecten voor deze specifieke doelgroep.

 

Doelgroepen

1. Fietslessen: Niet-westerse allochtone vrouwen in een achterstandsituatie (18+) en vrouwen uit een zg. lage SES;

2. Vrouwen die plezier hebben in het fietsen en via de fietssport anderen willen ontmoeten;

3. Vrouwen die al vertrouwd zijn met fietsen en graag met fietsen iets voor de medevrouw willen betekenen (vrijwilligerswerk).

4. Fietstocht Fiets mee: is een tocht voor vrouwen.

 

Projectaanpak:

De projectaanpak bestaat uit de volgende activiteiten:

 

Fietslessen: De doelstelling is het aanleren van fietsen bij de doelgroep ‘nieuwe Nederlanders’ (grotendeels geïsoleerde vrouwen) om veilig en zelfstandig in het verkeer kunnen rijden.

 

Clinics: De clinic is enerzijds een leuke 'beloning' waarbij het geleerde in de praktijk kan worden gebracht, anderzijds is het ook een moment om publiciteit te genereren en ontmoetingen te organiseren.

 

Fietstocht: Fiets mee met Leontien in AmsterdamNieuw West

Er wordt een fietstocht gehouden voor vrouwen.

 

Inzet en opleiding vrijwilligers: Vrouwen worden ingezet als vrijwilliger en kunnen een leiding volgen als sport- en spelleider of als fietsassistent.

 

Publiciteit en voorlichting: PR en voorlichting zijn belangrijk. Bij de start ligt het accent op promotie en het werven van deelnemers. Daarna krijgen voorlichting, bewustwording en het informeren van de deelnemers meer aandacht. Ook de persoonlijke inzet van Leontien zal veel publiciteit genereren.

 

Digitale fietsclub: De cursisten wordt een 'lidmaatschap' aangeboden van een (digitale) fietsclub.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website