Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Iedereen kan sport – Lelystad richt zich op de 3780 inwoners van de gemeente Lelystad met een geldige AWBZ-indicatie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat sportdeelname van mensen met een beperking achterblijft. In Lelystad worden 20 activiteiten aangeboden voor mensen met een beperking, bijna de helft richt zich op volwassenen met een chronische aandoening. Er blijft dus een beperkte keuze uit activiteiten over. Doelstelling van Iedereen kan sporten – Lelystad is het structureel verhogen van sportparticipatie voor de genoemde doelgroep.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De beoogde resultaten zoals van tevoren vastgesteld zijn voor Iedereen kan sporten – Lelystad niet behaald. Mede doordat deelnemers nog drempels zagen om lid te worden van een vereniging en structureel sporten niet binnen de levensstijl paste van de woonlocaties waar deelnemers verblijven. Met Iedereen kan sporten – Lelystad heeft er wel verandering plaatsgevonden hoe men met aangepast sporten omgaat. Het is een hogere prioriteit gewonden binnen de vindplaatsen, de sportnota besteed er meer aandacht aan en er is met het project een goede fundering gelegd om verder te bouwen. Doordat netwerken zijn opgezet en structureel plaatsvinden is aangepast sporten een normaal begrip geworden bij de samenwerkingspartners en daarbuiten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Iedereen kan sporten is een project om binnen Lelystad aangepast sporten met de sportvereniging JVIJ (Judo) en AV Spirit Lelystad (atletiek) onder de aandacht te brengen. Door interventies te geven op locaties van samenwerkingspartners zoals zorginstellingen en speciaal onderwijs willen de verenigingen de drempel voor mensen met een beperking die willen sporten verkleinen. De weg naar de vereniging wordt kleiner gemaakt door de deelnemers op een rustige manier te laten wennen aan sporten en de vereniging zelf.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Beide verenigingen hebben een significante groei ondergaan, sinds zij zijn gestart met dit project. Een tiental mensen met een beperking sporten nu structureel bij een van de verenigingen. Daarnaast is een groei bij de reguliere groepen waargenomen.

Door samen te werken met verschillende instellingen en onderwijs is de doelgroep nu veel beter bereikbaar voor de verenigingen. Hoewel de doelgroep het nog steeds lastig vindt om zich vast te leggen aan vaste tijden, merken beide verenigingen wel dat de interesse naar sport groeit. Niet alleen sport die bij de aangesloten verenigingen van het project zijn aangesloten, maar ook andere sporten. Samenwerkingspartners Sportbedrijf helpt deze deelnemers verder met hun zoektocht naar een schikte vereniging om te sporten.

Ook is er binnen Lelystad een platform voor aangepast sporten opgezet, zodat verenigingen, zorginstellingen, fysiotherapeuten en onderwijs vaker met elkaar om tafel zitten om het aangepast sporten te vergroten binnen Lelystad. In dit platform worden er matches gemaakt waar nodig en problemen opgelost wanneer zich deze voor doen. Vraag en aanbod komen zo dichter bij elkaar.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Iedereen kan sporten-Lelystad! richt zich op de 3.780 inwoners van de gemeente Lelystad met een geldige AWBZ-indicatie (Bron: Onbeperkt in beweging in Flevoland, Kennispraktijk, 2016). De werkelijke doelgroep in de gemeente Lelystad is groter, inwoners met psychosociale beperking en vanuit de psychiatrie zijn niet meegenomen in de telling. Uit landelijk onderzoek blijkt dat sportdeelname van mensen met een beperking achter blijft (Bron:(On) Beperkt Sportief 2013, Mulier Instituut). Dit komt eveneens naar voren in het onderzoek Onbeperkt in beweging in Flevoland (Bron: Kennispraktijk, 2016), 46,2% van de respondenten geeft daarin aan niet structureel te sporten, maar wel een sportwens te hebben.

 

In Lelystad worden 20 activiteiten aangeboden voor mensen met een beperking. Bijna de helft van de activiteiten (o.a. zwemmen, volleybal) richt zich op volwassenen met een chronische aandoening (hartpatiënten). Andere activiteiten richten zich op specifieke groepen, waardoor er slechts beperkte keuze overblijft voor de aanzienlijke doelgroep (Bron: www.sportflevo.nl/aangepast sporten). Het bestaande aanbod is daarnaast niet bekend genoeg.

 

Onze partners (intentieverklaring ondertekend) zijn: Triade,Stichting SchOOL, De Klimboom,Kwintes,Sportbedrijf Lelystad,Sportservice Flevoland,Atletiek Unie,KernGezond,VUmc,Judo Vereniging IJsselmeer,2Move&More,Dokter Herman Bekius School/Eduvier)

 

De doelstelling van Iedereen kan sporten-Lelystad! is het structureel verhogen van sportparticipatie voor de hierboven genoemde doelgroep.

 

Enkele doelen zijn:

De interventie wordt jaarlijks minimaal 1x per sport per samenwerkingspartner aangeboden

- Jaarlijks doen 100 deelnemers mee aan de interventie met als doel het plezier in sporten te vergroten

- Jaarlijkse doen minimaal 25 deelnemers mee aan evenementen als Wintercup, Special Olympics, recreatieve triatlon van Almere en de clubkampioenschappen

- Na 2 jaar zijn tenminste 50 deelnemers betalend lid van een van de deelnemende verenigingen geworden. Afhankelijk van de mogelijkheden van de atleet sporten ze binnen het reguliere aanbod of in een aparte groep.

- 25 deelnemers zijn lid geworden van een andere sportvereniging in Lelystad via consultering via de buurtsportwerker van het Sportbedrijf Lelystad

- Beter binden van huidige leden met een aandachtsvraag (ADHD, Asperger e.d.)

- Delen expertise met andere verenigingen

 

Iedereen kan sporten-Lelystad! bestaat uit de volgende fasen. Voorafgaand aan deze fasen wordt een werkgroep opgericht, samenwerking vastgelegd en trainers en deelnemers geworven.

1. Kennismakingsles op locatie zorginstelling/school

2.Programma op locatie van zorginstelling/school

3.Kennismakingsles op locatie AV Spirit/JVIJ

4.Programma op locatie AV Spirit/JVIJ

5.Vervolgprogramma bij AV Spirit/JVIJ

 

Na afloop van de projectperiode van 2 jaar wordt Iedereen kan sporten-Lelystad! onderdeel van het aanbod van de atletiekvereniging en de judo vereniging.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website