Projectomschrijving

Iedereen kan sport – Lelystad richt zich op de 3780 inwoners van de gemeente Lelystad met een geldige AWBZ-indicatie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat sportdeelname van mensen met een beperking achterblijft. In Lelystad worden 20 activiteiten aangeboden voor mensen met een beperking, bijna de helft richt zich op volwassenen met een chronische aandoening. Er blijft dus een beperkte keuze uit activiteiten over. Doelstelling van Iedereen kan sporten – Lelystad is het structureel verhogen van sportparticipatie voor de genoemde doelgroep. Bereikte resultaten / Results achieved De beoogde resultaten zoals van tevoren vastgesteld zijn voor Iedereen kan sporten – Lelystad niet behaald. Mede doordat deelnemers nog drempels zagen om lid te worden van een vereniging en structureel sporten niet binnen de levensstijl paste van de woonlocaties waar deelnemers verblijven. Met Iedereen kan sporten – Lelystad heeft er wel verandering plaatsgevonden hoe men met aangepast sporten omgaat. Het is een hogere prioriteit gewonden binnen de vindplaatsen, de sportnota besteed er meer aandacht aan en er is met het project een goede fundering gelegd om verder te bouwen. Doordat netwerken zijn opgezet en structureel plaatsvinden is aangepast sporten een normaal begrip geworden bij de samenwerkingspartners en daarbuiten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website