Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Taekwondo vereniging Abdel-kwan Rotterdam heeft de ambitie om hét sportieve en sociale gezicht van de wijk te worden en de sportparticipatie te verhogen met tenminste 200 nieuwe leden, waarvan wij zeker 50% voor meerdere jaren kunnen binden aan sport, waarbij wij ons baseren op ervaringen die wij hebben met soortgelijke activiteiten (schoolsportvereniging)

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Wij zijn bekend geworden in de wijk, maar hebben ook zelf onze sport kunnen promoten in de stad Rotterdam.

- Wij zijn vaak het middelpunt geweest, voor hoog bezoek in Rotterdam zowel nationaal als internationaal.

- Wegens ons grote succes als vereniging hebben wij ook veel bezoek gehad van andere landen om te kijken hoe wij onze vereniging dragen.

- Wij hebben veel kinderen uit de wijk Hillesluis gestructureerd aan het sporten gekregen.

- Wij hebben veel kinderen, een droom/doel gegeven om de eerste Olympische atleet uit de wijk Hillesluis te worden.

- Dankzij het project hebben wij nauwe banden met scholen in de omgeving.

- Wij hebben ons netwerk kunnen verbreden met een ieder die wij tegenkomen tijdens de gemeentelijke bijeenkomsten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel zijn wij al een jaar bezig met het sportimpuls project. Wij hebben vele (Taekwondo/zelfverdedigings--)lessen kunnen verzorgen voor basisscholen, voortgezet onderwijs, kinderopvang, overige instellingen en partners.

 

De lessen worden op maat aangeboden, zo word er gekeken naar de doelgroep waar de trainer mee te maken heeft. Aan de hand hiervan stellen wij een reeks lessen op die wij behandelen in het project. Op deze wijze laten wij iedereen kennismaken met de sport Taekwondo in de wijk Hillesluis.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij hebben vanuit de gegeven lessen vele inschrijving mogen ontvangen voor gestructureerde lessen bij ons op de vereniging. Veelal basisschoolkinderen en vrouwen(moeders) hebben zich het afgelopen jaar merendeels aangesloten bij de vereniging. Hier was de werving ook specifiek opgericht.

 

Hierdoor kunnen wij zien dat het project zeer goed loopt. Voor het laatste jaar proberen wij het, hetzelfde te houden en de zaken aan te passen waar nodig is om het voor ons en de deelnemende personen beter te maken.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Taekwondo vereniging Abdel-kwan Rotterdam heeft de ambitie om hét sportieve en sociale gezicht van de wijk te worden en de sportparticipatie te verhogen met tenminste 200 nieuwe leden, waarvan wij zeker 50% voor meerdere jaren kunnen binden aan sport, waarbij wij ons baseren op ervaringen die wij hebben met soortgelijke activiteiten (schoolsportvereniging). Dit aantal berust op de volgende som: drie scholen doen mee aan het project en levert elk drie groepen van twintig personen. Ons aanbod moet uiteenlopende doelgroepen aanspreken. Gezien de buurt waar wij gevestigd zijn, zal de populatie waaruit wij putten bestaan uit voornamelijk allochtone jongens en meisjes in de leeftijd van twaalf tot en met achtien jaar. Zij vormen derhalve onze primaire doelgroep en kunnen verder worden uitgesplitst in leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is uit de sociale-index af te lezen dat de wijk Hillesluis tot de sociaal-economisch zwakkere wijken behoort waardoor hun financiële positie een mogelijk beletsel voor ouders vormt. Middels samenwerking met het jeugdsportfonds, kunnen we hen uitleggen dat dit geen obstakel is om deel te nemen aan sport. Ook vormen de meisjes een groep die lastig te bereiken is, daar zij zich bij (groep)sporten onveilig voelen en de sporten niet aansluiten bij hun wensen . Onze vereniging kenmerkt zich door discipline en strakke handhaving van regels waarbij een ieder zich veilig voelt. Als we kijken naar onze verhouding jongens en meisjes, zien we dat er nagenoeg een evenwicht is. Op de locatie ‘Persoonsdam’ zijn er zelfs meer meisjes. Doelen - Het bereiken van meer dan 200 mensen middels uiteenlopende beweegactiviteiten (zie actieplan), waarbij wij ons nadrukkelijk richten op meisjes. Meisjes vormen een zeer geringe minderheid van de inwoners die sporten. Uit de gegevens van Kiss wordt duidelijk dat zij een kwart vormen van de inwoners die aan sport participeren;

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website