Projectomschrijving

De Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland heeft voor de ouderen in Dinkelland en Tubbergen twee interventies ingezet, met als doel bewegen en een actieve leefstijl voor ouderen te stimuleren: wandelgroepen en valpreventiecursussen. De wandelgroepen gingen vergezeld van voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van bewegen in het algemeen en de invloed van medicijngebruik en voeding op het bewegingsapparaat. De wandelgroepen trokken daarnaast vanzelf ook andere thema's en partijen aan, die aanleiding waren voor verbreding van het project, maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven zoals Spelenderwijs Beweging in je Brein. In de wandelgroepen is de blijvende deelname bijzonder hoog. Van de 100 deelnemers wandelen 65 nog steeds in groepsverband.  De valpreventiebijeenkomsten, die 8 keer in 8 verschillende kernen zijn uitgevoerd, zijn ook volledig en succesvol uitgevoerd.
Door de interventies bewegen meer mensen, neemt de aandacht voor gezonde leefstijl toe en is de samenwerking met de eerstelijnszorg geïntensiveerd. In de gemeente Dinkelland is het aanstellen van een buurtsportcoach voor ouderen mede te danken aan de beide interventies.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website