Projectomschrijving

Het Sportloket Jeugd is vanaf begin 2018 geïmplementeerd in het behandelprogramma van de kinderrevalidatie en het beleid van de betrokken scholen (Ketalis, Orion en Viertaal). Door de inzet van de buurtsportcoachregeling met Gemeente Amsterdam en de structurele inzet van een combinatiefunctionaris is het gelukt om sportstimulering voor jeugd met een lichamelijke beperking te borgen met meerdere partijen. Doordat alle partijen geld beschikbaar stellen en het is opgenomen in hun beleid is het gelukt om gedeelde eigenaarschap te creëren. De afgelopen twee jaar is de methodiek van het programma revalidatie Sport en Bewegen; Sportloket (van oudsher ontwikkeld voor volwassenen) ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor jeugd. Het is verbonden aan het bestaande Special Heroes programma en de revalidatiebehandeling binnen Reade. De aandacht voor sport binnen het speciaal onderwijs en in de revalidatie is toegenomen en er zijn structurele activiteiten ontwikkeld met hulp van combinatiefunctionarissen van de gemeente Amsterdam. Toch is gebleken dat er structureel aandacht voor sport moet blijven. Door wisseling van sportconsulenten kinderrevalidatieartsen en veranderingen bij sportvereniging is het noodzakelijk om te blijven werven en het direct te verbinden aan beleid en interne processen van School en revalidatiecentrum. Door de borging die nu heeft plaatsgevonden is het Sportloket nu nog meer verbonden met de activiteiten van school en het revalidatiecentrum. Dit gedeelde belang zal leiden tot een nog hoger bereik en een nog grotere impact op de sportparticipatie van jeugd met een lichamelijke beperking in Amsterdam.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website