Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BigMove Lisse heeft zich gericht op het letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen van oud-deelnemers van het bestaande BigMove GGZ-programma. Door een 9 maanden durend vervolgtraject aan te bieden, maakten de deelnemers kennis met diverse sporten en leerden zij zelf initiatief te nemen tot het organiseren van proeflessen. Daarnaast hebben wij ook inwoners van Lisse die niet in aanmerking kwamen voor BigMove bereikt, door ook hen te begeleiden naar blijvend in beweging komen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door het door ons ontwikkelde vervolgtraject, waarbij oud-deelnemers van BigMove Lisse eerst onder begeleiding de conditie verbeterden en vervolgens aan de hand mee werden genomen naar diverse, door henzelf gekozen sportverenigingen, is uiteindelijk 89% blijvend in beweging gekomen bij diverse sportverenigingen of bij een door henzelf opgezette groep (wandelen, fietsen, zwemmen).

Van de 167 mensen die wij hebben begeleidt op het fitplein die niet in aanmerking kwamen voor deelname aan BigMove, gaf 60% aan al te sporten op eigen gelegenheid en gaf 24% aan vaker te wandelen, te fietsen of gebruik te maken van een speciaal fitplein.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het project is aansluiting met het sportaanbod in de wijk tijdens en na het BigMove-programma duurzaam neerzetten voor mensen met een GGZ achtergrond. Daarnaast zal ook het verwijsnetwerk worden versterkt, zodat continuering van BigMove Lisse en dus deelname aan lokale sportactiviteiten gewaarborgd is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website