Projectomschrijving

Helmond West is een echte volkswijk. Bewoners komen de wijk niet/nauwelijks uit voor hun vrije tijdsbesteding en er is geen sportvereniging. Uit vele onderzoeken blijkt dat er behoefte is aan sociale cohesie en laagdrempelig beweegaanbod in de wijk. Aangezien er geen sportaanbieders in de wijk zijn en er wel behoefte is aan veelzijdig beweegaanbod in de buurt heeft Jibb met inzet van de buurtsportcoach (BSC) samen met Welzijn en het wijkplatform getracht een buurtsportvereniging en een beweegtuin op te zetten.
De Beweegtuin is succesvol gestart. We hebben veel geleerd van de Beweegtuin die we reeds in een andere wijk hebben. De start is goed en we gaan dit gestaag uitbouwen. Naast de beweegmomenten is 'het kopje koffie' na afloop van levensbelang. We hebben extra beweegaanbod kunnen realiseren in de wijk maar niet in de structuur van een Buurtsportvereniging. Dit komt met name door de cultuur in de wijk en het gebrek aan motivatie bij sportaanbieders om zich als basis te gaan vestigen in Helmond West.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website