Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Toss Heemskerk breedtesport richt zich op mensen in alle leeftijdsgroepen uit de diverse wijken in onze (en aangrenzende) gemeente(n). Uit onderzoek is gebleken dat 55-plussers en allochtone vrouwen ondervertegenwoordigd zijn mbt sportparticipatie in onze regio. Dit heeft niet alleen effect op de gezondheid van deze doelgroep, maar ook op het sociale welbevinden van betrokkenen. Sport is immers een uitgelezen manier om ook sociaal de contacten te verbreden. Door middel van 'Master Trendweken' heeft Toss invulling geven aan deze maatschappelijke behoefte, in samenwerking met een groot aantal partnerorganisaties in de regio en is hierin geslaagd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het sportaanbod 'Master Trendweken' heeft Toss Heemskerk de mogelijkheid geboden tot sportparticipatie aan de 55-plussers in de regio. De realisatie van dit sportaanbod is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal partnerorganisaties in de regio en door bekendheid in de lokale media. De deelnemers zijn mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 55-70. De lessen zijn gevarieerd en worden op verschillende dagen en tijden in de week gegeven. Het sociale aspect wordt naar behoefte ingevuld. Met dit leuke en gevarieerde sportaanbod is een bijdrage geleverd aan de sportparticipatie en het sociaal welbevinden van de 55-plussers.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door middel van 'Master Trendweken' geeft Toss Heemskerk invulling aan mogelijkheid tot sportparticipatie aan de 55-plussers in de regio. De realisatie van dit sportaanbod is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal partnerorganisaties in de regio. Tevens hebben we ons aanbod bekend gemaakt in de lokale media. De deelnemers zijn mannen en vrouwen. Zij zijn enthousiast en onder andere doordat er nieuwe groepen zijn gestart krijgt het sociale aspect hier naar behoefte een grote rol. Dit leuke en gevarieerde aanbod biedt de 55-plussers de mogelijkheid om weer te participeren in de sport.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het sportaanbod 'Master Trendweken' heeft Toss Heemskerk de mogelijkheid geboden tot sportparticipatie aan de 55-plussers in de regio. De realisatie van dit sportaanbod is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal partnerorganisaties in de regio en door bekendheid in de lokale media. De deelnemers zijn mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 55-70. De lessen zijn gevarieerd en worden op verschillende dagen en tijden in de week gegeven. Het sociale aspect wordt naar behoefte ingevuld. Met dit leuke en gevarieerde sportaanbod is een bijdrage geleverd aan de sportparticipatie en het sociaal welbevinden van de 55-plussers.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeente Heemskerk heeft een grote en groeiende populatie senioren met een relatief lage sportparticipatie. De gemeente wenst dat deze groep door meer te sporten gezonder en sociaal meer betrokken blijft.

Toss Heemskerk wil met haar sportaanbod aansluiten bij maatschappelijke behoeftes en heeft daarom 55-plussers en allochtone vrouwen als speerpunt benoemd.

Dmv Master Trendweken wil Toss hier invulling aan geven, in samenwerking met een groot aantal partnerorganisaties in de regio. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel de eigen als externe accommodaties opdat deelnemers dichtbij, veilig en gevarieerd kunnen sporten. De gemeente Heemskerk, Sportservice Noord-Holland en de KNGU steunen dit initiatief van harte.

Doelstelling is minimaal 200 personen te laten deelnemen.

Om dit mogelijk te maken zijn behoorlijke investeringen nodig. Deze investeringen zijn alleen renderend te maken indien de start van deze activiteiten wordt gesubsidieerd. Na 2 jaar verwacht Toss de activiteiten zelfstandig te kunnen vervolgen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website