Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door middel van kleutergym en ouder-kindgym in drie verschillende wijken in Tilburg zijn minimaal 140 kinderen en ouders aan het sporten gegaan.

 

De volgende doelen zijn gesteld en behaald:

 

1. Het starten van 1 les per week kleutergym in het Zand/de Reit

- met minimaal 12 kinderen binnen 9 maanden na start

1. Het starten van 1 les per week kleutergym in Koolhoven

- met minimaal 12 kinderen binnen 9 maanden na start

1. Het starten van 1 les per week ouder-kindgym/beweegkriebels in het Zand/de Reit

- met minimaal 9 duo’s binnen 9 maanden na start

1. Het starten van 1 les per week ouder-kindgym/beweegkriebels in Koolhoven

- met minimaal 9 duo’s binnen 9 maanden na start

1. Op minimaal 5 basisscholen/kinderdagverblijven minimaal 4 themalessen peuter/kleutergym

geven.

 

Samenwerkingspartners waren het gemeentelijk sportbedrijf, diverse basisscholen, peuterspeelzalen en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De combinatiefunctionaris, in dienst van de vereniging, heeft een belangrijke rol in de coördinatie van het project gehad. Borging was goed te

realiseren door de opname van de lessen in de structuur van de vereniging. Door deze opname zijn alle administratieve zaken duidelijk ingebed, zijn de trainers betrokken bij de vereniging en is de doorstroom van en naar andere lessen laagdrempelig.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het opstarten van de vier structurele lessen is gerealiseerd in drie wijken in Tilburg. Ouder-kindgym en kleutergymnastiek heeft een prominente plaats gekregen binnen de verenging. Ook heeft het project ervoor gezorgd dat er een nieuwe manier van lidmaatschap is ontstaan; de 10-rittenkaart. Het aanbieden van deze kaart werkte drempelverlagend voor potentiële leden en bleek een groot succes.

 

Samenwerkingsverbanden met bassischolen, het gemeentelijk sportbedrijf en de KNGU zijn versterkt. Daarnaast heeft de vereniging een grote stap kunnen maken in de professionalisering van promotiemiddelen en

werkdocumenten.

 

Het succes van het nieuwe aanbod heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het vervolgtraject: Diploma turnen. Er zijn trainers opgeleid binnen de vereniging om deze diploma's af te nemen, waardoor het sportaanbod voor 2-5 jarige een nog prominente plaats krijgt binnen de vereniging.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Overgewicht bij jonge kinderen is een toenemend probleem. Van de kinderen tussen 4 -17 jaar beweegt 54% te weinig (TNO, 2010). Bij kinderen van groep 0 t/m 4 heeft 14% van de jongens overgewicht en 20.9 % van de meisjes (Kloeze, 2009).

 

Op dit moment is er onvoldoende sportaanbod voor jonge kinderen waarin alle grondvormen van bewegen aan bod komen. Daar willen we met dit project verandering in aanbrengen.

 

 

In overleg met het gemeentelijk sportbedrijf en de combinatiefunctionarissen (onderdeel van de beweegteams) wil gymnastiekvereniging Kunst en Kracht kleutergymnastiekaanbod creëren in de buurten het Zand, de Reit en de nieuwe buurt Koolhoven.

 

Naast kleutergym willen wij ons ook richten op ouder-kindgym.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website