Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymkids is de basis voor sport in de breedste zin des woords. Het doel van Gymkids peuters en kleuters is kinderen al op jonge leeftijd te prikkelen de motorische en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Spelenderwijs worden peuters en kleuters op alle gebieden belangrijke eigenschappen aangeleerd. Van bewegingen aan elkaar koppelen tot werken aan de coördinatie en van aanpassingsvermogen tot oriëntatie.

De kinderen worden fysiek sterker door veelzijdig te bewegen. Basisvaardigheden als rennen, springen, rollen, gooien, vangen e.d. vergroten niet alleen hun uithoudingsvermogen, maar ook hun weerstand. Gymkids is een middel waarin basisvaardigheden worden geoefend die voor de toekomst van het kind van groot belang zijn.

 

Met behulp van de SportImpuls subsidie hebben wij als vereniging weer een kleutergroep kunnen opstarten en ook bewegingsaanbod voor de jongste doelgroep kunnen realiseren.

Via opleiding van nieuwe leiding en assistenten hebben wij nieuwe leiding van deze groep. Het enthousiasme voor het sporten in de Gymkids groep is groot en leidt tevens tot doorstroom naar de recreatieturngroep binnen onze vereniging.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij achten het project (ondanks enkele aandachtspunten) geslaagd:

- We hebben extra bewegingsaanbod gerealiseerd binnen onze vereniging en binnen de wijk. Hoewel animo lager dan gehoopt wordt met plezier gebruik gemaakt van dit bewegingsaanbod.

- De gastlessen die wij tot nu toe hebben gegeven bij KDV Aja Kabaja leveren enthousiasme op bij de deelnemende kinderen.

- Er is doorstroom van wat oudere kleuters naar onze turnlessen voor meisjes vanaf 6 jaar: de kinderen sporten graag en doen dat ook vanaf 6 jaar nog graag binnen onze gymnastiekvereniging. De doorstroom naar onze turnlessen voor meisjes van 6-9 jaar heeft mede gezorgd voor een dusdanige vergroting van de wachtlijst voor deze groep gezorgd, dat wij in september 2013 een nieuwe turngroep voor deze doelgroep hebben kunnen starten.

- Wij hebben voor onze vereniging ten behoeve van het nieuwe sportaanbod 2 nieuwe leiders (KSS3) kunnen opleiden via de KNGU, evenals twee assistenten (KSS 2). Deze leiding en assistenten zullen op termijn breder inzetbaar zijn dan de kleutergroep, hetgeen ons bewegingsaanbod als geheel kan vergroten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nog teveel zien we dat jonge kinderen te weinig bewegen waardoor overgewicht, onhandige motoriek en spierzwakte te vaak voorkomen. Om jonge kinderen een goede basis te geven voor een levenlang gezond sporten, willen we aan de slag met het project Gymkids.

 

Gymkids is ontwikkeld vanuit de grondvormen van bewegen en is een leuk en goed middel om peuters en kleuters op een speelse manier goed te leren bewegen. De lessen sluiten aan bij de bewegingswereld van het kind. Door de verscheidenheid aan lessen worden peuters en kleuters steeds weer geprikkeld en uitgedaagd tot bewegen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website