Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De stichting School en Sport coördineert al ruim 30 jaar de samenwerking tussen sport en onderwijs in de gemeente Venlo. Zij organiseert samen met het basisonderwijs en sportverenigingen naschoolse activiteiten om kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar hiermee kennis te laten maken. Deze stichting gaat vanaf 1 januari het project ‘Guppiesport’ uitzetten in bovengenoemde gemeente. Guppiesport is een beweegconcept voor kinderen van groep 1 en 2 (zowel jongens als meisjes)van de basisschool. Alle facetten van bewegen en sport komen hier aan bod (klimmen, klauteren, gooien, rennen, kruipen, glijden, samenwerken en samen plezier maken). De ervaringen die de kinderen opdoen tijdens deze lessen vormen de basis voor latere sportbeoefening.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten:

1. In twee jaar tijd dienen in de gemeente Venlo 70 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar structureel deel te nemen aan Guppiesport in vier stadsdelen op- en rondom scholen en bij 2 sportverenigingen.

 

In totaal hebben 409 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar deelgenomen aan Guppiesport (na schooltijd als naschoolse activiteit). Van dit totaal aantal kinderen volgen 78 kinderen structureel Guppiesport bij drie verenigingen.

 

2. Per schooljaar 120 activiteiten, verdeeld over 4 groepen in 4 stadsdelen op- en rondom scholen in het naschools aanbod.

 

In 2013 in totaal 66 naschoolse activiteiten verdeeld over 4 stadsdelen.

In 2014 in totaal 120 naschoolse activiteiten verdeeld over 5 stadsdelen.

 

3. Vanaf het tweede schooljaar 60 activiteiten, verdeeld over twee sportverenigingen.

 

In het schooljaar 2013-2014 zijn drie turnverenigingen aan de slag gegaan met het aanbieden van Guppiesport. In dit schooljaar had iedere vereniging 1 activiteit gedurende het gehele schooljaar (m.u.v. schoolvakanties zijn dit ongeveer 36 weken). In totaal dus 108 activiteiten in het eerste schooljaar.

In het schooljaar 2014-2015 zijn dezelfde drie turnverenigingen doorgegaan met het aanbieden van Guppiesport. In dit schooljaar had iedere vereniging 1-3 activiteiten gedurende het gehele schooljaar (m.u.v. schoolvakanties zijn dit ongeveer 36 weken). In totaal dus 216 activiteiten in het tweede schooljaar.

 

4. Twee sportverenigingen optimaal faciliteren en ondersteunen om aanbod voor kleuters structureel in te bedden in de vereniging.

 

Drie turnverenigingen zijn aan de slag gegaan met Guppiesport: GV Volharding te Hout-Blerick, GV Olympia te Blerick en GV Leonidas te Tegelen.

Zij hebben op drie locatie een multi- en mattenbox ter beschikking gekregen voor het uitvoeren van Guppiesport. Daarnaast hebben alle train(st)ers van de bovengenoemde verenigingen de mogelijkheid gekregen tot het volgen van een cursus omtrent Guppiesport.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stichting School en Sport wil zich met Guppiesport richten op de doelgroep kleuters (4 t/m 6 jarigen). Deze doelgroep is lastig te bereiken. Er zijn maar weinig sport- en beweegaanbieders in Venlo die (structureel) iets aanbieden voor kleuters. Voor deze doelgroep is het belangrijk om op jonge leeftijd in aanraking te komen met veel en veelzijdig bewegen. Met de sportimpuls wil Stichting School en Sport extra aandacht vestigen op de kleuters en deze groep op een laagdrempelige en veilige manier laten kennismaken met allerlei beweegvormen. Middels structureel kleuteraanbod na schooltijd willen wij deze doelgroep vervolgens structureel aan het sporten krijgen bij bestaande sport- en beweegaanbieders.

 

Doel

• Het verhogen van de sportparticipatie (RSO-norm) naar de landelijke norm van 75% onder kinderen van 4 t/m 6 jaar.

• Het verhogen van structurele deelname bij een sportvereniging naar de landelijke norm van 66% onder kinderen van 4 t/m 6 jaar.

 

Opmerking: Doelen zullen mogelijk bijgesteld worden aan de hand van de nog uit te voeren nulmeting.

 

Doelstellingen

• In twee jaar tijd dienen in de gemeente Venlo 70 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar structureel deel te nemen aan Guppiesport in vier stadsdelen op- en rondom scholen en bij twee sportverenigingen.

• Per schooljaar 120 activiteiten, verdeeld over 4 groepen in 4 stadsdelen op- en rondom scholen in het naschoolse aanbod.

• Vanaf het tweede schooljaar 60 activiteiten, verdeeld over twee sportverenigingen.

• Twee sportverenigingen optimaal faciliteren en ondersteunen om aanbod voor kleuters structureel in te bedden in de vereniging.

 

Strategie

• Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar met plezier en veel en veelzijdig laten bewegen en kennis laten maken met de grondvormen van bewegen door het aanbieden van lessen Guppiesport in de gemeente Venlo.

• Vanaf jonge leeftijd aandacht besteden aan de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden, zodat ze ook op latere leeftijd plezier krijgen en houden in sport- en bewegen.

• Leerkrachten uit het basisonderwijs en begeleiders optimaal faciliteren om kleuters op een eenvoudige, verantwoorde en juiste manier in aanraking te laten komen met sport- en beweegvormen.

 

Met de interventie Guppiesport wil Stichting School en Sport de volgende doelgroepen bereiken:

• Kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar uit het basisonderwijs (en hun ouders).

• Leerkrachten van het basisonderwijs.

• Sport- en beweegaanbieders en in het bijzonder sportverenigingen en hun trainers/docenten.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website