Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project GuppieSport/ GuppieGym bij de gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht Uden is succesvol verlopen. Na een projectperiode van 2 jaar is GuppieGym structureel opgenomen in de gymnastische leerlijn van de club. GuppieGym wordt momenteel gegeven in de speelzalen van 5 verschillende basisscholen, verdeeld over de gemeente Uden. Er doen nu wekelijks 62 kinderen en hun begeleiders mee. Begeleiders ervaren het uurtje GuppieGym als quality time met hun kind. De speelzalen worden door het onderwijs gratis ter beschikking gesteld. Directeuren ontvangen de 2- en 3 jarigen met hun begeleiders graag in hun school. De samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs, de kinderopvang, de peuterspeelzalen met de gymnastiekvereniging is onontbeerlijk voor het project. De lesgevers komen uit de gymnastiekvereniging, het basisonderwijs, de kinderopvang en de peuterspeelzalen. De opleiding van dit kader sluit goed aan bij de KNGU opleiding voor het Nijntje Beweegdiploma. De door de firma Jansen & Fritsen ontwikkelde materialen, de Multibox, de verrolbare mattenset en de peutertrampoline, zijn een door alle partijen zeer gewilde aanvulling op de inrichting van de peuterspeelzalen. GuppieSport een verrijking voor iedere sportclub!

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sportaanbod: Aanbod aan 2- en 3 jarigen in de gemeente Uden is gerealiseerd.

Deelname: Wij streven naar een minimale deelname van 10% van de huidige doelgroep (meting 2013) 850 kinderen in de leeftijd van de doelgroep. Resultaat: Bij het einde van het project zijn er 58 kinderen die rechtstreeks via V&K meedoen aan de wekelijkse lessen en 4 kinderen van Peuterspeelzaal Het Pieperhofke in Volkel.

 

 

Minder kinderen door:

Speelzalen: Het streven van 14 kinderen per locatie blijkt niet altijd mogelijk te zijn. Soms is de speelzaal te klein voor dit genoemde aantal kinderen + gemiddeld 1 volwassen begeleider. In zijn algemeenheid kunnen we nu zeggen dat 10 kinderen per locatie + 10 volwassen begeleiders + de leerkracht is meer realistisch.

Locatie Den Dijk Odilliapeel; onvoldoende groei/deelname door 1.School naar noodlocatie. 2. weinig kinderen in de leeftijd van de doelgroep in dit kerkdorp. Er is daarom besloten om hier te stoppen en in seizoen 2015-2016 uit te zien naar een locatie die meer perspectief biedt. Omdat bij basisschool Den Vlieger er wekelijks minimaal 4 kinderen van peuterspeelzaal Het Pieperhofke meedoen, blijft hier het aanbod bestaan.

Wisseling van leiding: de lesgevers zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de kinderopvang en peuterspeelzalen. Zij hebben een sportieve achtergrond en waren in het verleden actief lid van de gymnastiekvereniging. Het blijkt dat deze lesgevers stoppen zodra het aantal uren in de kinderopvang en peuterspeelzalen toenemen. De V&K lesgevers blijven langer. Wisseling van lesgever en /of locatie geeft afname van aantal kinderen.

Doorstromen het aantal kinderen, dat uiteindelijk naar de kleutergym is doorgestroomd valt nog tegen. Ouders geven aan, dat het kind eerst naar zwemles gaat, om daarna kleutergym te gaan doen. Bij kinderen die wel zijn doorgestoomd blijkt dat zij een voorsprong hebben op kinderen, die op 4 jarige leeftijd starten. Er is minder gewenning nodig omdat ze al bekend zijn met een aantal basisvormen van bewegen en met de organisatie. Ook met de grote ruimte van een gymzaal/sportzaal hebben zij minder moeite. Dat geldt eveneens voor de organisatie binnen de les zoals rekening houden met elkaar en op de beurt wachten.

Invloed op latere leefstijl: het is nog te vroeg om deze veronderstelling te bevestigen. Hier is later en langdurig onderzoek voor nodig.

Opname in regulier aanbod van V&K is gerealiseerd. GuppieGym lessen zijn met ingang van het seizoen 2015- 2016 onderdeel van V&K.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Huidige situatie:

Uden heeft 40721 inwoners waarvan 440 2 jarigen en 418 3 jarigen (febr. 2013)

V&K Uden heeft 710 leden(375 t/m 15 jaar en 335 16 jaar en ouder. Onze vereniging heeft o.a.kleutergymnastiek met 66 jongens en meisjes van 4 5 en 6 jaar. (febr. 2013) Aanvraag sluit aan bij lokale sportbeleid "Uden Top in de Breedte" en bij het beleid van de KNGU

 

 

Onderzoek:

Bij basisschool De Brinck Uden wijk Zoggel zijn er 14 kinderen die willen meedoen

 

Aanleiding:

Onze vereniging en de gemeente willen allebei dat alle kinderen van jongs af aan bewegen/ sporten. Het verzoek om een aanbod voor deze leeftijd komt van ouders de gemeente en vanuit het basisonderwijs.In samenwerking met alle partijen willen wij een laagdrempelig kennismakingstraject aanbieden

 

Doelstelling:

Het stimuleren van de motorische-, sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkeling van de peuter, door middel van gericht aanbod. Te bewerkstelligen door het starten van GuppieSport voor 2 en 3 jarigen, met als hoofddoel, om al tijdens de voorschoolse leeftijd een basis te leggen voor een gezonde leefstijl "een leven lang sporten" Hoe eerder de jeugd met gymnastiek als basisport in aanraking komt, des te groter is de kans, dat zij sport een vaste plek geven in hun verdere ontwikkeling ook als volwassene

 

Subdoelstellingen zijn:

- kinderen op jonge leeftijd binden aan eigen club of vroegtijdig doorverwijzen naar een andere club.

- docenten krijgen gebruiksgemak van Multibox

- stimuleren locale samenwerking

 

Aanbod:

GuppieSportlessen 2 en 3 jarigen met behulp van Jansen & Fritsen Multibox, verrolbare mattenbox compact en lesmap

Kwaliteitesverbetering door deze middelen

 

PR:

Hier wordt gebruik gemaakt van communicatiemiddelen van eigen vereniging en het netwerk van de participerende andere organisaties

 

Implementatie:

Wordt gefaseerd ingevoerd en na 1 seizoen structureel opgenomen in het reguliere aanbod van de vereniging. Hierdoor wordt continuïteit gewaarbogd

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website