Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Guppiesport heeft een goede bijdrage geleverd aan het in beweging brengen van de jongste jeugd in Veghel. Het was onze insteek om gedurende de projectperiode 400 peuters en kleuters deel te laten nemen aan de kennismakingscyclus Guppiesport op de vereniging, de peuterspeelzaal of de school. Het aantal kennismakingslessen dat hiervoor gepland stond zijn allemaal uitgevoerd. We hebben hiermee tussen 300 en 350 kleuters bereikt.

Daarnaast is er, door Guppiesport, ruimte gemaakt binnen het sportkennismakingsproject in de gemeente Veghel voor de doelgroep 4 - 6 jarigen. Daarmee hebben nog 160 kinderen uit die leeftijd meegedaan aan minimaal 3 kennismakingslessen op verschillende verenigingen.

Ook het structurele sportaanbod voor kinderen in de leefijd van 2-6 jaar is gegroeid gedurende de projectperiode. Het opstarten van Guppiesport heeft ook andere verenigingen uitgedaagd sportaanbod op te zetten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende de projectperiode hebben 350 peuters en kleuters deel genomen aan de kennismakingscyclus Guppiesport op de vereniging, de peuterspeelzaal of de school. Het aantal kennismakingslessen dat hiervoor gepland stond zijn allemaal uitgevoerd. Daarnaast is er, door Guppiesport, ruimte gemaakt binnen het sportkennismakingsproject in de gemeente Veghel voor de doelgroep 4 - 6 jarigen. Daardoor hebben nog 160 kinderen uit die leeftijd meegedaan aan minimaal 3 kennismakingslessen op verschillende verenigingen.

Guppiesport is structureel aanbod op KDV 't Kroontje en bij turnvereniging Educa.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Guppiesport in Veghel loopt volgens de planning. Het belangrijkste resultaat is dat we al zo'n 200 kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar kennis hebben laten maken met Guppiesport en er al twee groepen structureel zijn opgestart binnen de vereniging. Het nieuwe aanbod is middels een nieuwe abonnementsvorm daarmee al goed ingebed binnen de vereniging.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het belangrijkste resultaat is dat er al twee structurele groepen zijn opgestart die niet afhankelijk zijn van subsidiegelden. Daarnaast is er sinds

september 2014 binnen veel meer verenigingen aanbod ontwikkeld voor kinderen in Veghel. Zo is er

ballonnentennis, volleybalspeeltuin, funhockey en voetbal voor de mini's bijgekomen. Uit het oogpunt van het in

beweging brengen van de doelgroep een mooie ontwikkeling. Een ander resultaat is dat er een eigen website is

ontwikkeld voor Guppiesport. Hiervoor is gekozen omdat het project niet alleen uitvoering heeft binnen de vereniging, maar ook bij andere (commerciële) partijen zoals een kinderdagverblijf en peutergymaanbieder. Het succesvol opstarten van dit project met de partners met verschillende eigen belangen is ook een goed resultaat te noemen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gym- en turnvereniging Educa uit Veghel wil door middel van Guppiesport nieuw aanbod ontwikkelen in Veghel voor peuters en kleuters. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan extra aanbod èn dat er sprake is van een motorische achterstand en stijgend overgewicht bij de peuters en kleuters in bepaande Veghelse wijken (bron GGD). kleutergym. Middels een cyclus van 6 kennismakingslessen op de vereniging èn kennismakingslessen op de peuterspeelzalen en basisscholen kunnen de peuters en hun ouders kennismaken met Guppiesport. Bij de implementatie van Guppiesport wordt nadrukkelijk de samenwerking aan gegaan met de peuterspeelzalen, consultatiebureaus, wijkverenigingen en basisscholen. Deze samenwerking bestaat uit het doorverwijzen naar het programma binnen onze vereniging, het opnemen van Guppiesport in de beweegprogramma’s op de PSZ, wijksport en scholen en het zorgen voor een ‘warm’ advies aan ouders over geschikte sportactiviteiten voor hun kind. Het streven is om Guppiesport eind 2015 op te laten nemen als effectieve interventie in het JOGG-programma in Veghel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website