Projectomschrijving

Het project Groenoordse Vrouwen In Beweging (GVIB) heeft in 2 jaar tijd een basis gelegd voor vrouwen en meiden om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten in de wijk Groenoord te Schiedam. Vrouwen en meiden konden deelnemen aan negen beweegactiviteiten, bootcamps, sportterrassen en informatie krijgen van een diëtiste over gezonde voeding. Tijdens de sportterrassen en bootcamps werden gezonde hapjes gemaakt van groeten en fruit. Vrouwen en meiden konden proeven dat gezond ook lekker kan zijn.

Ruim 336 vrouwen hebben deelgenomen aan het project. De tien sport- en beweegactiviteiten variëren van voetballen voor meiden tot zwemmen voor allochtone vrouwen. Het project had een goede samenwerking met de Gemeente Schiedam, de basisscholen, Wijkondersteuningsteam, bewonersnetwerken en andere sociale partners in de wijk. Met de gemeente Schiedam is een convenant ondertekend, waarin de ondersteuning m.b.t. de beweegactiviteiten van het project GVIB is geborgd. Het DOCK (voorheen SWS Welzijn) team zal daar waar nodig vrouwen en meiden, die willen sporten en bewegen ondersteunen.

De vrouwen en meiden van Groenoord gaan in 2017 door met bewegen!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website