Projectomschrijving

GoSports in 2014 gestart met het project 'Grenzeloos zwemmen bij GoSports'. Binnen dit project hadden we als doelstellingen:

  • Vanuit de behoefte van de deelnemer aantrekkelijk sportaanbod opzetten en structureel inbedden.
    Meer jongeren (6-16) met een verstandelijke of meervoudige handicap vaker laten sporten en bewegen.
  • Permanente samenwerking tot stand brengen tussen lokale organisaties met het doel een grotere diversiteit in het zwemsportaanbod realiseren.

We hebben dit als volgt in weten te vullen met de volgende onderdelen:

  • Beloningssysteem zwemles: Een beloningssysteem voor kinderen met een handicap om de (langere) weg naar het zwemdiploma leuker te maken.
  • Sport&spel voor verstandelijk gehandicapten: Sport&spel lessen voor verstandelijk gehandicapten aan de hand van een instructie map.
  • Waterbasketbal (recreatief): Waterbasketbal als competitiesport voor zwemmers met een verstandelijke handicap.

Het project richtte zich op het verhogen van de sportparticipatie van mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve en/of verstandelijke handicap. Door een passend aanbod te bieden wordt het voor hen mogelijk om dicht bij huis op eigen niveau en in hun eigen leeftijdsgroep te sporten. Vele kinderen hebben van dit project gebruik gemaakt. Het kader van GoSports heeft zich weten te specialiseren tot Zwembegeleider nivo 2 of 3 en GoSports heeft zich als organisatie weten te specialiseren als PGB-aanbieder.

Bent u hierdoor geïnteresseerd geraakt, neem dan contact op met het secretariaat van GoSports via tel: 010-3335080 of 06-42740546. email: info@gosportsenplezier.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website