Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Grenzeloos Bewegen richt zich op het opzetten van aangepast sporten. Met als doel om mensen met een beperking (verstandelijk of lichamelijk beperkt, aandachtsvraag op het gebied van gedrag) meer te laten sporten en bewegen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Grenzeloos Bewegen heeft veel mensen blijvend in beweging gebracht. Zowel fysiek als mentaal, zowel binnen als buiten de vereniging. Aangepast sporten heeft daarnaast kleur en waarde toegevoegd aan de organisatie. Naast een nieuwe ledengroep heeft het:

- een netwerk gebracht binnen zorg en welzijn, waardoor de vereniging;

- nog beter invulling kon geven aan haar visie op de 'open club' gedachte; en daarnaast;

- nog beter invulling kon geven aan haar beoogde maatschappelijke rol;

- een kwaliteitsimpuls heeft gekregen rond (denken over) trainen en training geven die verder gaat dan de groep aanpast sporten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Grenzeloos Bewegen richt zich op het opzetten van aangepast sporten. Met als doel:

- het structureel verhogen van de sportparticipatie van mensen met een beperking (verstandelijk of lichamelijk beperkt, aandachtsvraag op het gebied van gedrag).

- de vereniging (trainers, kader) toerusten met voldoende kennis en kunde en deze uiteindelijk ook kunnen delen met andere sport- en beweegaanbieders in Zeewolde.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Na het eerste interventie-jaar hebben we met Grenzeloos Bewegen binnen AV Zeewolde reeds 24 mensen structureel aan het bewegen gekregen, en 2 daarbuiten. Binnen speciale groepen, maar ook zijn er een aantal ingestroomd in de reguliere groepen.

We hebben voldoende vrijwilligers kunnen werven en de kennis begint op peil te komen. We hebben een groot netwerk opgebouwd aan samenwerkingspartners en we raken met ons beweegaanbod zichtbaar verankerd in zowel de lokale samenleving. Ook andere beweegaanbieders met een aanbod of ambities op het vlak van aangepast sporten, weten ons te vinden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Grenzeloos Atletiek, Grenzeloos Zeewolde richt zich op de ruim 2700 inwoners met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking. Het blijkt dat sport en beweegdeelname van deze groep achterblijft. Voor deze specifieke doelgroep is er in Zeewolde een beperkte sportkeuze; g-voetbal en fitness. Onze partners (intentieverklaring ondertekend) zijn: Triade, Sportservice Flevoland, KNZB, Atletiek Unie, RSG Slingerbos Levant, stichting De Basisz en Philadelphia. Enthousiaste deelnemer zonder ondertekening zijn: SBO De Springplank, Interakt Contour.

 

De doelstelling van Grenzeloos Atletiek, Grenzeloos Bewegen Zeewolde is het structureel verhogen van sportparticipatie voor de hierboven benoemde doelgroep.

 

Enkele doelen zijn:

- De interventie wordt jaarlijks minimaal 1x per samenwerkingspartner aangeboden

- Jaarlijks doen 10 deelnemers mee aan de interventie met als doel deelname aan de Mini Marathon

- Na 2 jaar zijn tenminste 20 deelnemers betalend lid van onze vereniging geworden.

- Beter binden van huidige leden met een aandachtsvraag

- 10 deelnemers zijn lid geworden van een andere sportvereniging in Zeewolde

- Het trainersteam bestaat uit tenminste 4 trainers en 6 assistent-trainers.

- Realiseren van passende voorzieningen als materiaal en trainingsprogramma.

- Zichtbare, goede samenwerking met zorginstellingen en zorgaanbieders.

- Delen expertise met andere verenigingen.

 

Grenzeloos Atletiek, Grenzeloos Bewegen Zeewolde bestaat uit de volgende fasen. Voorafgaand aan deze fasen wordt een werkgroep opgericht, samenwerking vastgelegd en trainers en deelnemers geworven.

1. Kennismakingsles op locatie van zorginstelling of school.

2. Programma op locatie van zorginstelling of school

3. Kennismakingsles op de locatie van AV Zeewolde

4. Programma op de locatie van AV Zeewolde

5. Vervolgprogramma bij AV Zeewolde

 

Na afloop van de projectperiode van twee jaar wordt Grenzeloos Atletiek, Grenzeloos Bewegen onderdeel van ons aanbod.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website