Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op Goeree-Overflakkee zijn 7 gym verenigingen in het project GO Learns to Move gezamenlijk aan de slag gegaan om het karige beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar op Goeree-Overflakkee te vergroten en de procentuele beweegparticipatie van die doelgroep te verhogen. Zij werkten hiervoor samen met de peuterspeelzalen (Stichting ZIJN/PeuterEiland), openbare basisscholen (Stichting OPOGO) en christelijke basisscholen (Stichting Kindwijs) op Goeree-Overflakkee. De combinatiefunctionarissen sport (Sportteam GO) van de gemeente begeleidden de gym verenigingen en onderhielden de contacten met alle samenwerkingspartners. In 2 jaar tijd werd op Goeree-Overflakkee een integraal en structureel beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar gerealiseerd op basis van de interventie Beweegdiploma 1 & 2 van de KNGU, welke aansluit op het bestaande beweegaanbod van de gym verenigingen. Het behalen van het beweegdiploma is dankzij het project voor veel ouders net zo belangrijk en vanzelfsprekend geworden als het behalen van het zwem ABC. De betrokkenheid van de ouders/verzorgers in dit traject was cruciaal voor het slagen ervan. In totaal hebben 400 kindjes een officieel KNGU nijntje Beweegdiploma behaald dankzij het project! De nijntje beweeglessen zijn inmiddels opgenomen in het reguliere beweegaanbod van de gym verenigingen, waardoor ook in de toekomst kinderen in staat worden gesteld om het Beweegdiploma te behalen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dankzij dit project hebben in totaal 450 kindjes gesubsidieerd deelgenomen aan de beweeglessenseries die door de gym verenigingen verzorgd werden. Van deze 450 kindjes hebben er 400 een KNGU nijntje Beweegdiploma behaald! Helaas zijn er slechts 75 kindjes ingestroomd in het reguliere sportaanbod. De belangrijkste reden voor deze lage instroom is volgens de reacties van de ouders/verzorgers de contributie/kosten van de reguliere lessen. Als de lessen blijvend gesubsidieerd zouden worden aangeboden zouden veel meer kindjes structureel blijven sporten is de meest gehoorde reactie.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op Goeree-Overflakkee zijn 8 gymverenigingen in het project GO Learns to Move gezamenlijk aan de slag gegaan om het karige beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar op Goeree-Overflakkee te vergroten en de procentuele beweegparticipatie van die doelgroep te verhogen. Het doel van GO Learns to Move is deelname aan beweegdiploma lessen door 20% (530) van de kinderen van 2 t/m 6 jaar op Goeree-Overflakkee vóór november 2017. In 2 jaar tijd wordt op Goeree-Overflakkee een integraal en structureel beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar gerealiseerd, aansluitend met een vervolg beweegaanbod. Aan het einde van de projectperiode zijn 400 kinderen (15%) die hebben deelgenomen aan het beweegdiploma 1 en/of 2, ingestroomd binnen het regulier sportaanbod. Om dit doel te bereiken zal het nieuwe beweegaanbod gestructureerd opgezet worden op basis van de interventie Beweegdiploma 1 & 2 van de KNGU en geborgd worden binnen het bestaande aanbod van de gymverenigingen. Zij werken hiervoor samen met de peuterspeelzalen (Stichting ZIJN), openbare basisscholen (Stichting OPOGO) en christelijke basisscholen (Stichting Kindwijs) op Goeree-Overflakkee. De combinatiefunctionarissen sport (Sportteam GO) van de gemeente begeleiden de gymverenigingen en onderhouden de contacten met alle partners.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode oktober 2015 tot maart 2016 hebben de samenwerkingspartners gezorgd voor opleidingen en bijscholingen voor de leiding van de gymverenigingen en geïnteresseerden van de overige samenwerkingspartners.

Tevens zijn de keurmerken voor het Beweegdiploma aangevraagd bij de KNGU en zijn benodigde maar nog ontbrekende materialen aangeschaft en verspreid over de accommodaties.

 

De samenwerking met de Peuterspeelzalen op Goeree Overflakkee heeft erin geresulteerd dat ruim 150 kindjes aan de kennismaking lessen in maart en april 2016 hebben deelgenomen.

In de periode april 2016 tot en met oktober 2016 zijn in totaal 11 lessenseries voor het Beweegdiploma 1 verzorgd door de deelnemende gym verenigingen. Aan deze lessenseries hebben in totaal 88 kindjes deelgenomen. In de periode september/oktober 2016 zijn de lessenseries afgerond met de beweegfeestjes en hebben de kindjes hun verdiende diploma ontvangen.

 

Inmiddels zijn de kennismakingslessen voor de lessenseries van het Beweegdiploma 2 ook gegeven op de basisscholen en verschillende accommodaties en zijn we vanaf 24 oktober in diverse dorpskernen met deze lessenseries gestart.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op Goeree-Overflakkee gaan 7 gymverenigingen in het project GO Learns to Move gezamenlijk aan de slag om het karige beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar op Goeree-Overflakkee te vergroten en de procentuele beweegparticipatie van die doelgroep te verhogen.

 

Het doel van GO Learns to Move is deelname aan beweegdiploma lessen door 20% (530) van de kinderen van 2 t/m 6 jaar op Goeree-Overflakkee vóór november 2017. In 2 jaar tijd wordt op Goeree-Overflakkee een integraal en structureel beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar gerealiseerd, aansluitend met een vervolg beweegaanbod. Aan het einde van de projectperiode zijn 400 kinderen (15%) die hebben deelgenomen aan het beweegdiploma 1 en/of 2, ingestroomd binnen het regulier sportaanbod.

 

Om dit doel te bereiken zal het nieuwe beweegaanbod gestructureerd opgezet worden op basis van de interventie Beweegdiploma 1 & 2 van de KNGU en geborgd worden binnen het bestaande aanbod van de gymverenigingen. Zij werken hiervoor samen met de peuterspeelzalen (Stichting ZIJN), openbare basisscholen (Stichting OPOGO) en christelijke basisscholen (Stichting Kindwijs) op Goeree-Overflakkee. De combinatiefunctionarissen sport (Sportteam GO) van de gemeente begeleiden de gymverenigingen en onderhouden de contacten met alle partners. Door bijeenkomsten voor de ouders/verzorgers te organiseren en kennismakingslessen te verzorgen op de peuterspeelzalen en groepen 1 en 2 van de basisscholen zal GO Learns to Move onder de aandacht van de ouders/verzorgers en kinderen worden gebracht.

De lessenseries zullen vanaf januari 2016 gegeven worden in 9 accommodaties die door de gymverenigingen gebruikt worden. Bestaand en nieuw kader van de gymverenigingen zal vanaf oktober 2015 opgeleid worden om deze lessenseries te verzorgen.

 

Op Goeree-Overflakkee worden op dit moment slechts drie sporten specifiek aangeboden, pas voor latere leeftijden verbreedt het sportaanbod. Binnen de doelgroep 4 t/m 6 jaar is slechts 45,5% lid van een vereniging. Momenteel zijn er ten opzichte van het landelijke gemiddelde op Goeree-Overflakkee relatief veel kinderen met overgewicht en bewegingsachterstand. We zien niet alleen dat het aantal kinderen met overgewicht met de leeftijd stijgt, van bijvoorbeeld 6,3% onder 2-jarigen naar 14% onder 4- tot en met 6-jarigen, maar gezondheidsstudies tonen tevens aan dat het aantal kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas op Goeree-Overflakkee in tien jaar tijd sterk toegenomen is.

 

Het behalen van het beweegdiploma zou net zo belangrijk en vanzelfsprekend moeten worden als het behalen van het zwem ABC. De betrokkenheid van de ouders/verzorgers in dit traject is cruciaal voor het slagen ervan. Kinderen die het beweegdiploma hebben behaald gaan begeleid worden naar een passende sport in het reguliere beweegaanbod. De gymverenigingen gaan hier een adviserende rol in vervullen richting de ouders/verzorgers. Doorslaggevend hierbij zijn de aanleg en interesses van het kind.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website