Projectomschrijving

Hoofddoel is het stimuleren van ouderen richting een gezonde actieve leefstijl om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven participeren in de maatschappij. Kernfuncties zijn: maatschappelijke activering, sociale preventie, persoonsgerichte begeleiding en hulpverlening. In Oldenzaal worden de projecten 'Be InterACTive' en 'Bewegen valt goed!'/ Vallen Verlede Tijd opgezet en uitgevoerd. De doelgroep zijn alle inwoners vanaf 55 jaar, met een beperking (lichamelijk, geestelijk en/of chronische aandoening), een zwakke maatschappelijke status of andere kwetsbare burgers. Be InterACTive betreft een wandelgroep die onder begeleiding van een erkende instructeur sportief wandelen. Dit wordt gecombineerd met voorlichting over gezonde voeding (diëtist), voetklachten (podotherapeut) preventie blessures (fysiotherapeut) en op risico’s rondom vallen. Bewegen valt goed!/Vallen Verleden Tijd is een praktijk en theoretische voorlichting (3 voorlichtingsbijeenkomsten).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website