Projectomschrijving

In de gemeente Venray stijgt het aandeel 65+ers van 20% in 2012 naar 26% in 2020, daarmee ook het aantal senioren met verhoogd gezondheidsrisico.Zij hebben moeite met de zelfregie van burgers die de overheid vraagt. Vanwege onvoldoende bewustzijn en vermogen tot zelfstandige gedragsverandering, maar ook door onvoldoende samenwerking tussen professionals. In Gezond in Beweging werken zorg, sport, gemeente en de GGD samen.Venrayse 55-plussers worden door persoonlijke begeleiding, samenwerking tussen professionals en afgestemd beweegaanbod begeleid naar gezond gedrag. Plezier in bewegen en structurele deelname aan het sportaanbod staat voorop. Het programma bestaat uit drie delen: bewustwording, begeleide overgang tot actie en gedragsverandering en zelfstandig gedragsverandering. Er wordt gestart met een pilotproject met Medisch Centrum Antoniusveld en gymnastiekvereniging St. Christoffel, daarna wordt uitgebreid naar een bredere keten met overige eerstelijnszorg, welzijn en beweegaanbod.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website