Projectomschrijving

Gedurende het traject hebben we 1000+ mensen weten te bereiken. Door continue in contact te staan met de doelgroepen en het achterhalen van de behoefte hebben we op de afgelopen jaren een pallet aan activiteiten ontwikkeld. Het is ons gelukt asielzoekers middels sport te verbinden met de inwoners van de wijk en de allochtone inwoners te bereiken via een samenwerking met de moskee. Verder zijn uiteindelijk een aantal andere mooie samenwerkingsverbanden ontstaan, bijv. met de lokale supermarkt. We hebben diverse nieuwe sportkennismakingstrajecten opgezet voor zowel jong als oud. Met name de weerbaarheidstrainingen voor dames waren een daverend succes.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website