Projectomschrijving

Sport is mooi, sport is belangrijk, sport levert veel op. Het brengt veel plezier en ontspanning. Bovendien draagt het bij aan het oplossen van sociale en maatschappelijke problemen.

Sportimpuls biedt mogelijkheden bij het opstarten en aanbieden van activiteiten voor mensen, die onvoldoende sporten en bewegen. Door het bieden van een nieuw aanbod zorgen wij ervoor, dat ouderen en mensen met een lage SES (inactieven) in actie komen, duurzaam en aansluitend op hun behoefte en mogelijkheden. Met onze aanpak verleiden wij de doelgroep om uit hun sociaal en sportief isolement te komen. De deelnemers benaderen we in hun directe leefomgeving. Voor inactieven en ouderen hanteren we de interventies Be InterACTive en Meer Bewegen voor Ouderen. Deze bieden we vraaggestuurd aan, in nauwe samenwerking met de doelgroep en afgestemd op de lokale situatie. Zo spelen we maximaal in op de behoefte.

Door het gebruik van Sportimpuls gaan wij in Geldermalsen veel gezondheidswinst behalen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website