Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie Bijlage

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zie Bijlage

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De start van sportimpulsproject Galm Scala en BeweegKuur in Den Bosch Centrum-Zuid was nogal moeizaam. Gezien de omvang van het project was het aanstellen van een goede (externe) projectleider een vereiste. De materie was echter ook nieuw voor de projectleider, en met name het opzetten van de organisatie vergde veel tijd en energie van betrokken partijen.

 

Na het vaststellen van het plan van aanpak en het vinden van een centrale verenigingscoördinator, was de officiële start van dit project de fittesten op 24 en 31 oktober 2015. Deze zijn voorspoedig en naar ieders tevredenheid verlopen.Zo'n 100 deelnemers zijn gaan bewegen in een Galm- of Scalagroep. 26 BeweegKuurdeelnemers zijn met behulp van leefstijladviseur, fysiotherapeut en diëtist aan de slag gegaan voor een gezondere leeefstijl.

 

De volgende stap is het vaststellen van de nieuwe 55+activiteiten van de verenigingen. De deelnemers van de beweeggroepen die begin november zijn gestart zullen in de komende 12 weken kennismaken met deze activiteiten en hierna doorstromen naar de verenigingen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor de officiële start van dit project zijn voor de fittesten op 24 en 31 oktober 4300 bewoners van 55-85 jaar persoonlijk per post uitgenodigd. 180 bewoners hebben zich ingeschreven. Werkelijk hebben 140 bewoners de fittest gedaan.

 

Hiervan zijn in de week van 2 november 79 galmdeelnemers, die (nog meer) willen bewegen en 22 scaladeelnemers met chronische aandoeningen gestart in een sportzaal. Zij krijgen 1 uur per week gedurende 12 weken kennismaking met diverse sport- en spelactiviteiten en de nieuwe activiteiten van de tennis-, rugby en voetbalvereniging uit zuid Den Bosch.

 

33 bewoners met overgewicht en chronische aandoeningen of obesitas hebben deelgenomen aan de BeweegKuurfittest op 24 oktober bij samenwerkingspartner DBZ fysio. Hiervan zijn 26 deelnemers na het opstellen van een behandelplan met de leefstijladviseur nu aan de slag gegaan om met fysiotherapeut en diëtist te komen tot een gezondere leefstijl.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De stad ’s-Hertogenbosch scoort met 28% senioren boven het landelijk gemiddelde. In tegenstelling tot de meeste andere wijken kennen Centrum en Zuid een duidelijk vestigingsoverschot van senioren. Het is de meest vergrijsde wijk van ’s-Hertogenbosch.

De wijken Centrum en Zuid zijn aangrenzende wijken in 's-Hertogenbosch met totaal circa 9.700 inwoners. Het aantal ouderen ligt met 33 % ruim 5% boven het stedelijk gemiddelde.

 

Tennisvereniging De Pettelaer is gevestigd in de wijk (in het Zuiderpark) en zal, samen met voetbalvereniging BLC en rugbyvereniging The Dukes de kartrekker zijn om maatschappelijk bij te dragen en ouderen actief te laten participeren. Samen met de zorgaanbieders uit de wijk willen ze dit doen door hun accommodaties open te stellen en hun deskundigheid en enthousiasme in te zetten ten behoeve van sport en bewegen voor 55-plussers.

 

Door een actieve benadering van de doelgroep ouderen 55-70 jaar en 70-85 jaar door de projectorganisatie, alsmede door ondersteuning van Fysiotherapeuten van DBZ Fysio en Huisartsenpraktijk Zuiderhoed zullen drie sportverenigingen de interventie GALM, SCALA en Beweegkuur gestalte geven in de wijken Centrum en Zuid.

 

GALM zal plaatsvinden rondom de (zaal)sportaccommodaties en in het Zuiderpark.

Via de zorginstellingen krijgen SCALA en BeweegKuur uitvoering in de wijk. Vanuit deze interventies wordt de uitstroom richting de sportverenigingen actief begeleid. Het bestaande sportaanbod zal niet (geheel) aansluiten bij de wensen van deze, voor de sportaanbieders nieuwe, doelgroep. Vanuit support en expertise van de samenwerkingspartners (lifestyle bewegen, voeding) verwachten we dat nieuw sportaanbod de (jongere) ouderen in beweging houdt bij de sportverenigingen. Denk dan bijvoorbeeld aan nordic-walking en wandelen in het Zuiderpark, met de tennisclub als thuishaven voor de bewegers (sociale binding, sportplek in de wijk) of bijvoorbeeld aangepaste sportvormen zoals bowls op de kunstgrasmat van The Dukes.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website