Projectomschrijving

Galm Lingewaard heeft zijn start gekend in 2016. Middels 2 rondes hebben de groepen 50-65 jarigen en 65-80 jarigen in beweging gebracht. De fittest voor ronde 1 (50-65 jarigen in Gendt/Huissen) heeft succesvol plaats gevonden in februari 2016. Om deelnemers te werven is vanuit de gemeente een brief verzonden naar mensen uit de doelgroep. Een nieuw, door stichting GALM, opgeleide groep vrijwilligers is daarna deur tot deur gegaan om mensen te vragen of ze de brief hebben ontvangen en of ze nog vragen hebben. Deze actie heeft geresulteerd in een aanmelding van 140 deelnemers. Tijdens de fittest zijn de gegevens afgenomen en geregistreerd. Fysiotherapeuten hebben vrijwillig die dag hun diensten aangeboden om te ondersteunen bij de fittest en er hebben diverse vrijwilligers geholpen. De fittest is door de Gelderse Sport Federatie uitgevoerd. Ronde 2 (65-80 jarigen) vond plaats in september 2016. Hier zijn 1700 mensen uit Angeren en Huissen aangeschreven om mee te doen met de fittest. 122 mensen hebben zich aangemeld verdeeld over Angeren en Huissen. Er zijn 108 mensen komen opdagen tijdens de fittest. 57 mensen hebben meegedaan met het introductieprogramma met als resultaat 45 inschrijvingen. Na ongeveer een halfjaar sporten daarvan nog 42 mensen. Van de huidige deelnemers heeft 20% eind 2017 een tevredenheidsonderzoek ingevuld. Uit die gegevens blijkt dat de deelnemers over het algemeen tevreden zijn met GALM. Ze ervaren lichte verbetering op hun conditie en de kans dat ze zonder het GALM project zouden gaan sporten was een lichte misschien. Ze beoordelen de docenten als goed en ervaren het belang van een goede docent. Door GALM Lingewaard zijn er 5 nieuwe GALM-docent opgeleid. 4 daarvan geven op dit moment nog GALM lessen. Er zijn 4 50-65 jarige groepen verspreid over Huissen en Gendt. De 65-80 jarige groep heeft geresulteerd in nog 2 bestaande groepen en enkele fitte 65-plussers zijn toegevoegd aan de jongere groepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website