Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In gemeente Wageningen wonen op dit moment 5.418 mensen, met een leeftijd ouder dan 65 jaar. De bevolking van de gemeente Wageningen bestaat dan ook voor bijna 14% uit inwoners van 65 jaar en ouder.De KISS gegevens tonen ook dat in de postcodegebieden 6705, 6704, 6708 en 6709 er na het passeren van de 55 jaar er een fikse daling is van het aantal inwoners dat bij een sportvereniging actief is.

 

Er is een duidelijke vraag naar beweegactiviteiten onder de ouderen in Wageningen is, maar de bekendheid met het aanbod is onvoldoende. Daarnaast is de stap naar het beweegaanbod op dit moment te groot. Ook de invulling van, en de begeleiding bij het aanbod sluit in veel gevallen niet aan op de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook gezien de transities in de AWBZ en WMO en de wens van de overheid om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten, is het in onze ogen van belang om meer ouderen in Wageningen actief en in beweging te krijgen.

 

Om ook na de projectperiode de doelgroep structureel in beweging te houden, is de GALM methodiek gekozen. Hierin is aangetoond dat een grote groep deelnemers ook na afloop van het project blijft sporten en bewegen.

 

Alle ouderen in bovenstaande postcode gebieden zullen uitgenodigd worden voor een fittest. Daaropvolgend is er 12 weken lang een sport introductie programma. Bij dit programma staat plezier en kennismaking met sporten en bewegen centraal. De ouderen kunnen vervolgens deelnemen aan het 30 weken vervolgprogramma. In het vervolgprogramma zal meer nadruk komen te liggen op het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van uithoudingsvermogen. Dit om de ouderen de vaardigheden te geven voor een leven lang bewegen. Tijdens deze 30 weken is er een ZEMBLA training waar de ouderen leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen over de beweeggroep. Aan het einde van de projectperiode zullen de ouderen ondergebracht worden bij een sportvereniging in Wageningen waardoor zij zullen blijven sporten en bewegen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Begin 2015 is er een GALM programma, genaamd Wageningen Vitaal, gestart in Wageningen. Dit omdat er weinig aanbod was in Wageningen en de vraag hierna groot was. Om dit project te lanceren en mensen te trekken voor het programma hebben we jaarlijks een fittest georganiseerd. Via de gemeente en zorg en welzijnsorganisaties krijgen mensen te horen over deze test.

In 2015 hebben er in totaal 258 ouderen deelgenomen aan deze fittest. Op deze testdag kregen de ouderen informatie over het beweegprogramma Wageningen Vitaal, vanuit daar zijn er 5 beweeggroepen met in totaal 90 deelnemers gestart dat jaar. Na de beginperiode waren er nog steerd 5 beweeggroepen met daarin 68 deelnemers van 55 jaar of ouder.

 

Ditzelfde verhaal is nog eens herhaald in 2016. De opkomst was minder groot deze keer gezien de groep die we aangeschreven hebben. De oude groepen zijn aangevuld en verder zijn er 3 nieuwe groepen gestart. In totaal waren er naar de fittest in 2016 64 nieuwe deelnemers.

 

Naast het programma hebben we nog meer gedaan om sport en bewegen onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. We hebben activiteiten georganiseerd. Bestaand sportaanbod hierbij betrokken en hun vereniging laten openstellen voor deze ouderen. Verder zijn we succesvol met Dynamic Tennis gestart in Wageningen. Daar is nu een keer in de week een groep die dit beoefend. Verder is er een wandelgroep gestart en deze is uitgebreid naar 2 dagen.

 

Aan het einde van de subsidieperiode zijn er 132 mensen lid geworden van de 55+ sportvereniging in Wageningen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Wageningen Vitaal verloopt voorspoedig. Waar we gedurende ons project als doel hebben om minimaal 200 ouderen deel te laten nemen aan één van de fittesten, hebben we na de eerste fittest (januari 2015) al 140 55+'ers bereikt. De volgende fittest zal plaats vinden in februari 2016, waarvoor weer een nieuwe groep 55-plussers aangeschreven wordt. Binnen het programma (introductie en vervolg) hebben ruim 90 ouderen deelgenomen, waarvan er maar liefst 68 ook deelnemen aan het vervolgprogramma. De ouderen vinden de combinatie sporten en gezelligheid leuk en zijn door het programma structureel in beweging gekomen. Een mooi tussenresultaat, dat veel perspectief biedt voor het tweede gedeelte van het project. Naast het reguliere programma, zoals beschreven in de aanvraag, hebben wij nog extra acties ingezet om de ouderen te activeren. Zo hebben we gezamenlijke activiteiten (GALM sportdag, galm

zomersport programma, Dynamic Tennis cursus, open tafeltennisdagen, fysio inloopspreekuur en etentjes)

georganiseerd. In februari 2016 zullen de huidige beweeggroepen ondergebracht worden bij de 55+vereniging, en zal er een nieuwe lichting starten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Wageningen Vitaal heeft tot nu toe de volgende resultaten opgebracht: 140 deelnemers aan de fittest, waarvan er 90 zijn doorgestroomd naar het introductieprogramma. Hierbinnen hebben de 55+'ers 12 weken lang 1 of meerdere keren kunnen sporten en bewegen in een groep. Na het introductieprogramma hebben 68 mensen zich ingeschreven voor het vervolgprogramma. Doordat de zomervakantie tussendoor kwam, is er ook een zomerprogramma ontwikkeld, waaraan ruim 50 verschillende mensen hebben deelgenomen. In februari 2016 eindigt de eerste lichting van Wageningen Vitaal en zal een tweede groep worden aangeschreven om deel te nemen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In gemeente Wageningen wonen op dit moment 5.418 mensen, met een leeftijd ouder dan 65 jaar. De bevolking van de gemeente Wageningen bestaat dan ook voor bijna 14% uit inwoners van 65 jaar en ouder.De KISS gegevens tonen ook dat in de postcodegebieden 6705, 6704, 6708 en 6709 er na het passeren van de 55 jaar er een fikse daling is van het aantal inwoners dat bij een sportvereniging actief is.

 

Er is een duidelijke vraag naar beweegactiviteiten onder de ouderen in Wageningen is, maar de bekendheid met het aanbod is onvoldoende. Daarnaast is de stap naar het beweegaanbod op dit moment te groot. Ook de invulling van, en de begeleiding bij het aanbod sluit in veel gevallen niet aan op de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook gezien de transities in de AWBZ en WMO en de wens van de overheid om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten, is het in onze ogen van belang om meer ouderen in Wageningen actief en in beweging te krijgen.

 

Om ook na de projectperiode de doelgroep structureel in beweging te houden, is de GALM methodiek gekozen. Hierin is aangetoond dat een grote groep deelnemers ook na afloop van het project blijft sporten en bewegen.

 

Alle ouderen in bovenstaande postcode gebieden zullen uitgenodigd worden voor een fittest. Daaropvolgend is er 12 weken lang een sport introductie programma. Bij dit programma staat plezier en kennismaking met sporten en bewegen centraal. De ouderen kunnen vervolgens deelnemen aan het 30 weken vervolgprogramma. In het vervolgprogramma zal meer nadruk komen te liggen op het aanleren van vaardigheden en het verbeteren van uithoudingsvermogen. Dit om de ouderen de vaardigheden te geven voor een leven lang bewegen. Tijdens deze 30 weken is er een ZEMBLA training waar de ouderen leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen over de beweeggroep. Aan het einde van de projectperiode zullen de ouderen ondergebracht worden bij een sportvereniging in Wageningen waardoor zij zullen blijven sporten en bewegen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website