Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen die we hadden voordat we aan het project begonnen zijn meer dan waar geworden.

Het hoofddoel om de sport- en beweegparticipatie en- intensiteit voor mensen met een verstandelijke beperking te vergroten op Goeree-Overflakkee is zeker gelukt. Op dit moment zijn er 18 volwassen mensen met een verstandelijke beperking welke wekelijks trainen bij vv De Jonge Spartaan en daarvan zijn er 16 die mee spelen in de voetbalcompetitie.

De voornaamste doelstelling, plezier van de deelnemers, is wekelijks te merken aan de enthousiaste voetballers- & ster. De succesfactoren is dat we klein zijn begonnen en het stapje voor stapje hebben uitgebreid. Daarbij zijn de professionele bewegingsagogen een "must"geweest bij het begeleiden van deze complexe doelgroep (meeste deelnemers komen van een zorginstelling welke specifieke begeleiding nodig hebben). En eigenlijk is het allergrootste succes geweest de enthousiaste deelnemers. Zij dragen iedere week uit hoe fijn ze het vinden om te kunnen voetballen binnen verenigingsverband en hoe belangrijk het voor hun is om ergens bij te horen. De belangrijkste conclusies zijn dat het gelukt is om op Goeree Overflakkee Gvoetbal op te starten. We zien maandelijks nieuwe leden er bij komen en de kans is groot dat er meerdere teams zullen gaan komen. Wel zijn we erachter gekomen, dat het vinden van vrijwilligers voor deze doelgroep niet erg makkelijk is gegaan. Nu aan het einde vd projectperiode zijn er in totaal 7 vrijwilligers die bereid zijn om iedere week enthousiast voor deze fanatieke voetbalgroep te staan. Zes voor het begeleiden van de trainingen en 2 voor het begeleiden van de wedstrijden. Trots zijn we met elkaar dat er een Gvoetbalteam is ontstaan bij De Jonge Spartaan en dat zij deelnemen aan de KNVB competitie. Het Gteam maakt echt deel uit van de voetbalvereniging en ze horen er echt helemaal bij. Voor veel spelers is hun sociale leven ontzettend vergroot. Iets wat zo ontzettend geweldig is en zo goed voor hun zelfvertrouwen. Het Gvoetbal heeft een mooie plaats "veroverd" binnen De Jonge Spartaan uit Middelharnis.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen die we hadden voordat we aan het project begonnen zijn meer dan waar geworden.

Het hoofddoel om de sport- en beweegparticipatie en- intensiteit voor mensen met een verstandelijke beperking te vergroten op Goeree-Overflakkee is zeker gelukt. Op dit moment zijn er 18 volwassen mensen met een verstandelijke beperking welke wekelijks trainen bij vv De Jonge Spartaan en daarvan zijn er 16 die mee spelen in de voetbalcompetitie.

De voornaamste doelstelling, plezier van de deelnemers, is wekelijks te merken aan de enthousiaste voetballers- & ster.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

November 2014 zijn we gestart met het geven van wekelijkse voetbaltrainingen aan jongens en mannen met een verstandelijke beperking, woonachtend op Goeree-Overflakkee, bij voetbalvereniging De Jonge Spartaan. Om het Gvoetbal te promoten hebben we een Gvoetbalmiddag georganiseerd en dit was werkelijk een succes, waarna de groep voetballers groeide en waarna er zich 2 vrijwilligers meldde. Een vrijwilliger voor het begeleiden tijdens de trainingen en 1 begeleider om vanaf het voetbalseizoen 2015/2016 op zaterdag het Gvoetbalteam mede te gaan begeleiden tijdens de voetbalwedstrijden.

Vanaf september 2015 neemt het Gvoetbalteam van vv De Jonge Spartaan deel aan de voetbalcompetitie. Hiervoor waren tenues nodig en deze werden gesponsord door kringloopcenyrum Goed voor Goed, waar mensen met een verstandelijke beperking werken. Daarnaast sponsoren zij ook een busje als vervoer bij de uitwedstrijden. Al met al is een droom uit gekomen d.m.v. de ondersteuning van de sportimpulssubsidie voor de voetballers van het Gteam van vv De Jonge Spartaan.

Naast de vrijwillige begeleiders zijn er nog steeds 2 bewegingsagogen van stichting Zuidwester werkzaam om de jongens en mannen tijdens de trainingen en de wedstrijden te begeleiden. Op dit moment is het nog niet mogelijk om zonder deze professionals aan de slag te gaan met het Gteam binnen de voetbalvereniging, maar we hopen dat in de loop van het komende jaar zich meer vrijwilligers zullen aanbieden waardoor het Gvoetbal uiteindelijk gedragen kan gaan worden door de vrijwilligers van vv De Jonge Spartaan.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

* 5 November 2014 vindt de eerste training plaats op sportpark Spartacus. Er

wordt gestart met 10 mannen met een verstandelijke beperking.

* Wekelijks wordt er getraind op woensdag van 16.30 tot 17.30 uur.

Trainingen worden verzorgd door 2 bewegingsagogen van st Zuidwester en

een combinatiefunctionaris van de gemeente Goeree-Overflakkee

* Begin 2015 hebben we tijdens de jaarlijkse ledenvergadering een

promotiefilmpje laten zien vd Gvoetballers en er over verteld. Dit om de

leden te laten zien wie de Gvoetballers zijn en wat hun nivo is mbt hun

voetbalvaardigheden. Daarbij ook de vraag laten vallen dat we op zoek zijn

naar vrijwilligers voor deze specifieke doelgroep.

* In de periode januari- april 2015 zijn er verschillende overleggen geweest

tussen het bestuur van DJS, sportbeleidsmedewerker van de gemeente

Goeree-Overflakkee en de bewegingsagogen van st. Zuidwester over het

reilen-& zeilen van het Gteam.

* Zaterdag 4 april hebben we een G-voetbalmiddag georganiseerd voor

jongens/mannen en meisjes/vrouwen met een verst. beperking

woonachtend op Goeree-Overflakkee. Aan deze middag namen 23 mannen

en vrouwen met een verstandelijke beperking deel. Deze middag werd

ondersteund door vrijwilligers van vv DJS en zij begeleiden de verschillende

voetbalvormen tijdens het voetbalcircuit.

N.a.v. deze middag zijn er 4 mannen en 1 vrouw ook aangesloten bij het

Gteam en er zijn 2 vrijwilligers naar voren gekomen die iets wilden gaan

betekenen voor het G-team. Een jongen van 15 jaar is de week er na als

hulptrainer aan de slag gegaan tijdens de trainingen.

* Op 24 april vindt er een gesprek plaats tussen de KNVB, DJS, sportambtenaren & bewegingsagogen van st. Zuidwester. Dit was een goed, leuk en informatief gesprek. N.a.v. dit gesprek is er besloten om deel te gaan nemen aan de Gvoetbalcompetitie.

* Op 9 mei was de officiële aftrap van het G-voetbal bij De Jonge Spartaan

d.m.v. een vriendschappelijke wedstrijd tegen vv Zinkwegse Boys G1.

* Mei 2015 biedt een sponsor zich aan voor tenues voor het Gteam.

Kringloopcentrum Goed voor Goed. Hier werken ook mensen met een

verstandelijke beperking. Ook willen zij voor de uitwedstrijden een busje

sponsoren.

* Juni 2015 zijn er 15 voetballers/sters bij het Gvoetbalteam van DJS.

* Tot 17 juni kunnen we gebruik maken van het trainingsveld op sportpark

Spartacus. De bewegingsagogen menen dat continuïteit op dit moment erg

belangrijk is voor de voetballers-& sters en besluiten de gehele zomer op

een ander veld de trainingen door te laten gaan.

* Vanaf 12 augustus hervatten de trainingen weer op sportpark Spartacus.

* Eind augustus vinden er een aantal gesprekken plaats tussen de aanstaande

coach van het Gteam, voorzitter van DJS en de 2 bewegingsagogen van st.

Zuidwester, om alles goed door te spreken over de complexe groep

voetballers en over de verwachtingen die we van elkaar hebben

* Op 19 september vindt de 1e competitiewedstrijd plaats. Op dat moment is

er een vrijwilliger die als coach fungeert. Te weinig dus om met deze

complexe groep voetballers op pad te gaan. De bewegingsagogen besluiten

om op zaterdag ook mee te gaan als professionele begeleiding. Dit omdat

deze groep echt zeer complex is (SGLVG jongeren=Sterk Gedragsgestoord

Licht Verstandelijk Gehanidicapt). Hierbij is absoluut kennis van deze

doelgroep nodig om te weten hoe met ze om te gaan en hoe te reageren bij

woedeaanvallen. Hierbij lopen we tegen de eerste niet ingecalculeerde

problemen op. De bewegingsagogen zijn namelijk niet opgenomen voor de

begeleiding voor tijdens de wedstrijden in de directe kosten post, personeel.

Omdat we de vrijwilliger echt niet alleen op pad kunnen laten gaan met het

Gteam wordt er een gesprek gehouden met de voorzitter om dit probleem

aan te kaarten. Hij beloofd ons om op pad te gaan binnen de vereniging op

zoek naar vrijwilligers.Voorlopig besluiten de 2 bewegingsagogen wekelijks

mee te gaan om de wedstrijden te begeleiden.

* 14 Oktober vindt er een gesprek plaats tussen de voorzitter van DJS en de

G-coordinator. Aan de orde komt financiële gedeelte (wat niet ingecalculeerd

is) mbt aanwezigheid 2 bewegingsagogen bij het begeleiden van de

wedstrijden op zaterdagen, een aankomende familiedag voor

ouder(s), familie, verzorgers en andere geïnteresseerden, aanschaffen van

trainingspakken, uitreiking van voetbalpakket door Zwaluwen Jeugd Actie,

visie op 2e (jeugd)team & om op zeer korte termijn een avond te organiseren

voor leden en niet leden van DJS mbt de specifieke doelgroep Gvoetballers,

in de hoop een aantal vrijwilligers aan te gaan trekken voor het Gteam.

Al met al veel gesprekstof voor de plannen voor de komende tijd voor het

Gvoetbal binnen de vv De Jonge Spartaan.

*31 oktober 2015 18 voetballers- & sters actief op de voetbaltrainingen bij vv

De Jonge Spartaan

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor kinderen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking in Middelharnis willen we bij de plaatselijke voetbalvereniging De Jonge Spartaan een G-voetbalteam oprichten. Op dit moment is er geen G-voetbalaanbod in de gemeente Goeree-Overflakkee, waarbinnen Middelharnis valt.

Naast dat er geen G-voetbalaanbod is, zijn er verder ook weinig sportmogelijkheden voor deze doelgroep.

Naast dat jongens & meisjes en volwassen mannen en vrouwen hun favoriete sport kunnen beoefenen bij een voetbalvereniging, is het integreren binnen de plaatselijke voetbalvereniging ook een hele belangrijke doelstelling, nl. een aanvulling op hun sociale leven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website