Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Funkey in Amstelveen' heeft 3.365 kinderen van 4 tot 8 jaar (= 70%) kennis laten maken met hockey, honkbal, rugby en voetbal. Vier sportverenigingen in Amstelveen (DVH, MHC, NFC en ARC, allen gevestigd op het Sportpark Sportlaan West), werkten hierbij samen met het Sportbedrijf Amstelveen.

 

Plezier (FUN) in goed leren bewegen is de sleutel (KEY). Dit is ontstaan vanuit het hockey en is gezamenlijk met de interventie eigenaar doorontwikkeld voor de lokale situatie in Amstelveen. Naast balvaardigheid ontwikkelen jonge kinderen hun motoriek en maken op een speelse en laagdrempelige wijze kennis met de vier sporten.

 

Er zijn op 17 Amstelveense basisscholen Funkey-lessen gegeven door opgeleide Funkey docenten, geholpen door lesgeefassistenten van de vereniging. De groepen 1 tot en met 4 kregen allemaal vier lessen; van elke sport één. Deze lessen vonden plaats tijdens de gymlessen op school. Daarna hebben er vele Funkey clinics, 21 Funkey Fiesta's en 2 scholentoernooien plaatsgevonden die de jonge kinderen enthousiast hebben gemaakt voor bewegen buiten schooltijd. Doordat zij in een vertrouwde situatie in aanraking zijn gekomen met de sporten, was de stap naar een sportvereniging minder groot. Hierdoor is structureel sporten geborgd; er zijn de afgelopen twee jaar 252 leden van 4-8 jaar bij de verenigingen bijgekomen dankzij Funkey.

 

Ook hebben er 4 Funkey Showcases plaatsgevonden, waarbij de groepsleerkrachten van de scholen zijn opgeleid om zelf ook Funkey lessen te geven.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen twee jaar zijn er op 17 basisscholen Funkey-lessen gegeven; het eerste jaar op 9 en het tweede jaar op 8 scholen. De lessen zijn gegeven aan de groepen 1 tot en met 4, dit waren in totaal 137 klassen, 548 lessen en hiermee zijn 3.365 kinderen bereikt.

Aan vervolgactiviteiten hebben 1.870 kinderen deelgenomen; 1.180 aan de Funkey Fiesta's, 343 aan het scholentoernooi en 347 aan de Funkey clinics. Van deze kinderen zijn er 252 doorgestroomd naar structureel sportaanbod.

Bij de Funkey Showcases (bijscholing voor groepsleerkrachten) waren maar liefst 45 leerkrachten aanwezig. Door technische cursussen bij de verschillende verenigingen zijn 26 vrijwilligers opgeleid om het project voort te kunnen zetten.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

'Funkey in Amstelveen' laat 3400 kinderen van 4 tot 8 jaar kennismaken met hockey, honkbal, rugby en voetbal. Vier sportverenigingen in Amstelveen, allen gevestigd op het Sportpark Sportlaan West, werken hierbij samen met het Sportbedrijf Amstelveen.

 

Plezier (FUN) in goed leren bewegen is de sleutel (KEY). Dit is ontstaan vanuit het hockey en is gezamenlijk met de interventie eigenaar doorontwikkeld voor de lokale situatie in Amstelveen. Naast balvaardigheid ontwikkelen jonge kinderen hun motoriek en maken op een speelse en laagdrempelige wijze kennis met de vier sporten.

 

Er worden op 17 Amstelveense basisscholen Funkey-lessen gegeven door opgeleide Funkey docenten, geholpen door lesgeefassistenten van de vereniging. De groepen 1 tot en met 4 krijgen allemaal vier lessen; van elke sport één. Deze lessen vinden plaats tijdens de gymlessen op school. Daarna volgen op het sportpark Funkey clinics, Funkey Fiesta's en scholentoernooien die de jonge kinderen enthousiast maken voor bewegen buiten schooltijd. Zij zullen de stap naar een sportvereniging eerder maken als zij er in een vertrouwde situatie mee in aanraking zijn gekomen. Hierdoor wordt structureel sporten geborgd.

 

Er zijn inmiddels op 9 basisscholen Funkey-lessen gegeven, er hebben 3 Funkey Fiesta's en 2 Funkey showcases plaatsgevonden en dit eerste Funkey-jaar is afgesloten met een geweldig scholentoernooi.

 

Het project, dat twee jaar duurt, is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste jaar van 'Funkey in Amstelveen' zijn er op 9 basisscholen Funkey-lessen gegeven. Deze lessen zijn gegeven aan de groepen 1 tot en met 4 van de scholen, dit waren in totaal 2.056 kinderen.

Aan vervolgactiviteiten hebben 437 kinderen deelgenomen; 64 aan de Funkey Fiesta's, 215 aan het scholentoernooi en 158 aan de Funkey clinics. Van deze kinderen zijn er 128 doorgestroomd naar structureel sportaanbod.

 

Daarbij zijn er dit jaar 6 Funkey-docenten opgeleid. Zij verzorgden de lessen en de vervolgactiviteiten. Bij de Funkey Showcases (bijscholing voor groepsleerkrachten) waren maar liefst 24 leerkrachten aanwezig.

Door technische cursussen bij de verenigingen worden vrijwilligers opgeleid om het project voort te kunnen zetten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vier sportverenigingen in Amstelveen bundelen samen met 17 scholen en het Sportbedrijf Amstelveen de krachten om extra aandacht te geven aan het bewegen van kinderen in de leeftijd 4 tot en met 8. Uit cijfers blijkt dat meer dan 60% van deze groep nog geen lid is bij een sportvereniging. De (ouders van deze) kinderen en betrokken partijen geven aan dat er de wens is om meer te (kunnen) sporten. De belangrijkste belemmeringen zijn echter: de (nog) gebrekkige motorische ontwikkeling van het kind, de beperkte kennismaking met verschillende sporten en een tekort aan passend sportaanbod.

 

De projectgroep gaat werken aan een kwalitatief goede en brede motorische scholing van meer dan 3.400 kinderen van 4-8 in Amstelveen (= 70%). Met de interventie Funkey brengen de sportverenigingen samen met de scholen tijdens de gymlessen FUN in bewegen bij de 4-8 jarigen. De interventie Funkey enthousiasmeert kinderen via de Funkey lessen om te bewegen en op een speelse manier te leren wat je met verschillende ballen kunt doen.

 

Funkey is ontstaan vanuit het hockey maar is gezamenlijk met de interventie eigenaar doorontwikkeld voor de lokale situatie in Amstelveen. Naast balvaardigheid ontwikkelen jonge kinderen hun motoriek en maken op een speelse en laagdrempelige wijze kennis met Funkey Hockey, Funkey Rugby, Funkey Honkbal en Funkey Voetbal.

 

Door gezamenlijk Funky Clinics, Funkey Fiësta's, sporttoernooien etc. op het veld van de verenigingen bij Sportpark West te organiseren wordt de nadere kennismaking met het sportaanbod vanuit de sportverenigingen gefaciliteerd. Hierdoor worden kinderen sneller lid van een van de verenigingen, waardoor structureel sporten geborgd wordt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website