Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De visie vanuit de stichting judopromotie marco oord bij deze interventie is : Judo inzetten als bewegingsinstrument.

 

Judo is een sport voor iedereen: jong en oud, jongen of meisje, rijk of arm. Echter in vele dorpen op het platteland in Friesland ontbreken vormen van bewegingsaanbod, zeker voor senioren. Deze doelgroep neemt niet de moeite en/of is niet (meer) in staat om in de grotere dorpen aan te sluiten bij bewegingsaanbod en dreigen daardoor letterlijk ‘ stil te vallen’ . Demografische gegevens tonen dat er een toename is van senioren. In een vergrijzende samenleving is juist het bijdragen aan vitaliteit voor senioren van groot belang ! In de deelnemende gemeenten bevinden zich diverse dorpskernen, met relatief veel senioren. De ambitie van gemeenten is gericht op het stimuleren van beweegaanbod in dorpen en wijken, maar voor senioren is nagenoeg geen bewegingsaanbod.

 

Uit de contacten met overheden, enkele zorginstellingen voor ouderen blijkt voor senioren wel een duidelijke behoefte te bestaat aan verantwoorde bewegingsmogelijkheden. Uit vragen van senioren blijkt een wens om te komen tot een verantwoorde aanzet tot een fitte & gezonde leefstijl.

 

De angst om te vallen wenst men wel terug te dringen en kans op kwetsuren voorkomen, maar diezelfde angst weerhoudt ouderen vaak van actieve deelname aan sporten. Binnen dit project wordt vooral gewerkt om bij senioren hun (subjectief) val-angst te verminderen en daardoor de kans op ernstige blessure/kwetsuren te verminderen. Ook in geval men onverhoopt toch ten val komt.

 

Daarnaast wordt in het project voorlichting over een veilige omgeving aangereikt.

 

Bijkomend voordeel van deze interventie 'fit veilig en valbreken' vormt het terugdringen van het in maatschappelijk isolement raken in kleinere woonkernen. De gemeentelijke (en provinciale) sportbeleidsprogramma´s voorzien in het bevorderen van beweging voor ouderen en stimuleren van verenigingsleven, maar concretiseren dit slechts in beperkte mate (vaak via jeu de boule en/of denksport).

 

Meer als dan bij andere sporten heeft judo als bewegingsinstrument hierbij grote vormende waarde. Fitheid, weerbaarheid en veilig vallen & opstaan gecombineerd met plezier in bewegen zijn elementen uit dit programma. Door naar de senioren toe te komen, wordt deelname aanzienlijk minder bedreigend ervaren en daardoor laagdrempelig.

 

De interventie voorziet in een meerweekse (4 - 6 bijeenkomsten) cursus, met lesblokken waarin de onderwerpen fitheid, sociale veiligheid en valbreken worden behandeld. De lessen worden zo mogelijk op lokatie verzorgd. In een verantwoorde opbouwende reeks van oefeningen worden op maat de oefeningen afgewikkeld, waarbij ruim voldoende aandacht is voor onderlinge gesprekken en het elkaar stimuleren.

 

Uit contacten met andere sportclubs worden senioren gestimuleerd in clubverband en/of op individuele basis te blijven bewegen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende de projectperiode werd de interventie fit veilig en valbreken voor senioren met een gemiddelde conditie op diverse lokaties verzorgd.

 

Deze interventie bestond elke keer uit een meerweekse (4 - 6 bijeenkomsten) cursus, met lesblokken waarin de onderwerpen fitheid, sociale veiligheid en valbreken worden behandeld. De lessen worden zo mogelijk op lokatie verzorgd. In een verantwoorde opbouwende reeks van oefeningen worden op maat de oefeningen afgewikkeld, waarbij ruim voldoende aandacht is voor onderlinge gesprekken en het elkaar stimuleren.

 

In totaal werden 6 interventies afgewikkeld en werden enkele individuele workshops verzorgd. In totaal werden 61 deelnemers geregsitreerd waarvan er naar eigen zeggen 31 in een beweegvorm bleef voorzien.

 

Uit contacten met andere sportclubs worden senioren gestimuleerd in clubverband en/of op individuele basis te blijven bewegen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stichting Judopromotie Marco Oord wil voor iedereen een laagdrempelig benaderbare sportaanbieder zijn. In de achterliggende jaren werd in diverse (judo-)projecten ruim ervaring opgedaan. SJMO is één van de actieve en maatschappelijk georiënteerde sport-organisaties in Friesland. De visie is : Judo inzetten als bewegingsinstrument.

 

Judo is een sport voor iedereen: jong en oud, jongen of meisje, rijk of arm. Echter in vele dorpen op het platteland in Friesland ontbreken vormen van bewegingsaanbod, zeker voor senioren. Deze doelgroep neemt niet de moeite en/of is niet (meer) in staat om in de grotere dorpen aan te sluiten bij bewegingsaanbod en dreigen daardoor ‘ stil te vallen’ .

 

Demografische gegevens tonen dat er een toename is van senioren ook in deze provincie. In een vergrijzende samenleving is juist het bijdragen aan vitaliteit voor senioren van evident belang ! In de deelnemende gemeenten bevinden zich vele dorpskernen, met relatief veel senioren.

 

De ambitie van onder andere de gemeente Smallingerland is gericht op het stimuleren van beweegaanbod in dorpen en wijken. De gemeente Opsterland kent een soortgelijke ambitie. Voor senioren is nagenoeg geen bewegingsaanbod. In een vergrijzende samenleving is juist het bijdragen aan vitaliteit voor senioren van evident belang !

 

Uit de contacten met gemeenten, met sport Fryslan, met enkele zorginstellingen voor ouderen blijkt voor senioren wel een duidelijke behoefte te bestaat aan verantwoorde bewegingsmogelijkheden.

 

Uit vragen van senioren blijkt een wens om te komen tot een verantwoorde aanzet tot een fitte & gezonde leefstijl. De angst om te vallen wenst men wel terug te dringen en kans op kwetsuren voorkomen, maar diezelfde angst weerhoudt ouderen vaak van actieve deelname aan sporten. Binnen dit project wordt vooral gewerkt om bij senioren hun (subjectief) valangst te verminderen en daardoor de kans op ernstige blessures/kwetsuren te verminderen in geval met onverhoopt toch ten val komt. Daarnaast wordt in het project voorlichting over een veilige omgeving aangereikt en is voorzien in voedingsadvies om fitter op leeftijd te blijven !

 

Bijkomend voordeel van deze interventie vormt het terugdringen van het in maatschappelijk isolement te geraken in kleinere woonkernen.

 

De gemeentelijke (en provinciale) sportbeleidsprogramma´s voorzien in het bevorderen van beweging voor ouderen en stimuleren van verenigingsleven, maar concretiseren dit slechts in beperkte mate (vaak via jeu de boule en/of denksport)

 

Meer als dan bij andere sporten heeft judo als bewegingsinstrument hierbij grote vormende waarde. Fitheid, weerbaarheid en veilig vallen & opstaan gecombineerd met plezier in bewegen zijn elementen uit dit programma. Door naar de senioren toe te komen, wordt deelname aanzienlijk minder bedreigend ervaren en daardoor laagdrempelig. Na de lesblokken worden senioren uitgenodigd om actief te worden binnen de stichting en wordt een beweeg-aanbod gecontinueerd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website