Projectomschrijving

Door het project B-Fit de afgelopen 2 jaar uit te voeren, heeft de volleybal-vereniging een jeugdteam op kunnen zetten, zodat de kinderen ook na het project bij hen kunnen blijven sporten. Dankzij B-Fit heeft bewegen en voeding ook zijn plaats ingenomen binnen het curriculum van de Dr. Damschool. De uitgevoerde interventies vanuit B-Fit zijn zoveel mogelijk vastgelegd in het schoolbeleid. Hierdoor blijft er structureel meer aandacht voor bewegen en voeding voor de kinderen. De leerkrachten en directie hebben actief geparticipeerd binnen het project, zodat de intrinsieke motivatie verhoogd is. Voor het project kende slechts 10% van de kinderen Meister s.v.. Na 2 jaar is dit stegen tot 31%. Meister s.v. heeft een compleet nieuwe jeugdteam opgestart. Deze bestaat uit totaal 8 nieuwe leden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website