Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het sportimpuls subsidieproject 'Freerunning brengt Zeewoldense jeugd (weer) in beweging!' heeft er aan bijgedragen dat jongeren in Zeewolde daadwerkelijk een plek hebben gevonden waar met plezier en met elkaar gesport kan worden. Wekelijks trainen nu ruim 110 jongeren in de gemeente Zeewolde op verschillende locaties en op verschillende dagen een sport die aansluit bij hun behoefte. Duizenden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben clinics gevolgd.

 

De samenwerking met gemeente, buurtsportcoaches, scholen en andere betrokken partijen is geïntensiveerd en wordt als prettig ervaren. GV De Zeesterren is met een nieuw visie, beleid en strategisch plan, een actuele website en bijhorende social media, goed opgeleide trainers en de inzet van meer vrijwilligers in de bloei van haar leven en er is enthousiasme om meer initiatieven te ontplooien om de inwoners van Zeewolde in haar sportbehoefte te voorzien.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste conclusies uit het project zijn dat GV De Zeesterren trots is op de uitvoering en uiteindelijke resultaten die het project hebben opgeleverd. De totale ledengroei is de afgelopen drie jaren groot, de vereniging is sterker geworden, het lokale netwerk is opgezet en de contacten met onder andere de gemeente, de buurtsportcoaches, het basis- en voortgezet onderwijs is geïntensiveerd en wordt door alle partijen als prettig ervaren. De vereniging straalt plezier en nieuwe, frisse ambities uit. Grotendeels te danken aan de reuring die het Sportimpuls project met zich mee heeft gebracht.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Zeesterren Zeewolde heeft een succesvol eerste projectjaar achter de rug rondom het Sportimpuls project FREERUNNING BRENGT ZEEWOLDENSE JEUGD (WEER) IN BEWEGING! Wekelijks komen 72 jongeren trainingen volgen, er zijn 3.982 mensen bereikt met freerunning activiteiten en (assistent) trainers van de club en buurtsportcoaches worden opgeleid tot (assistent) trainer of halen hun lesgeefbevoegdheid om in de klassen en naschools lessen te mogen verzorgen (peildatum 1-11-2016).

 

De samenwerking met de buurtsportcoaches en lokale partners is geïntensiveerd en in het tweede projectjaar zullen nog veel kennismakingslessen, clinics en activiteiten georganiseerd worden voor de doelgroep.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn inmiddels al zeven vaste lesuren per week op twee verschillende dagen en op twee verschillende locaties in Zeewolde. In het plan streefden we naar zes vaste lesuren per week aan het einde van het project.

 

Op dit moment telt De Zeesterren 72 freerunning leden. 50 leden van 8 tot en met 13 jaar (doelstelling einde project: 60) en 22 leden van 14 jaar en ouder (doelstelling einde project: 35) - peildatum 1-11-2016;

 

3.982 deelnemers en bezoekers hebben op dit moment deel genomen of kennis gemaakt met freerunning activiteiten, georganiseerd door De Zeesterren. peildatum 1-11-2016;

 

De samenwerking met de buurtsportcoaches, basisscholen, de middelbare school en het jongerencentrum zijn geïntensiveerd. Over en weer wordt er kennis uitgewisseld en gebruik gemaakt van elkaars kennis, producten en diensten;

 

De website van De Zeesterren is vernieuwd. (Potentiele) leden worden via de website actueel op de hoogte gehouden en zien in één snelle oogopslag waar en wanneer de trainingen zijn. Tevens worden de Facebook pagina van de vereniging en specifiek voor het freerunning up to date bijgehouden;

 

Ter behoeve van de kwaliteitsbevordering en borging worden op het moment van schrijven de twee trainers, drie assistenten en een buurtsportcoach scholingen en cursussen van de KNGU. De Freerunning Assistent Leider - niveau 2 cursus wordt in Zeewolde georganiseerd. Op 25 november aanstaande starten twee trainers aan de Freerunning Leider - niveau 3 cursus in Den Haag. In het voorjaar van 2017 zullen nog een aantal assistenten en buurtsportcoaches cursussen en scholingen volgen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymnastiekvereniging de Zeesterren, gevestigd en actief met verschillende gymsporten in Zeewolde gaat de uitdaging aan om binnen de gemeente, in samenwerking met lokale partners, jongeren aan te zetten tot deelname aan freerunning activiteiten.

 

Freerunning speelt in op de vraag en behoefte van jongeren in Zeewolde en gymnastiekvereniging de Zeesterren is bestuurlijk- en organisatorisch klaar om met een vernieuwend aanbod de jongeren te bedienen.

 

In samenwerking met de vakleerkracht(en) en de jongerenwerkers van Wolderwelzijn zullen er kennismakingsactiviteiten (tijdens de gymlessen op school) en stimuleringsactiviteiten (na schooltijd, in vakanties en tijdens verschillende evenementen in Zeewolde) georganiseerd worden om ruim 2.000 jongeren kennis te laten maken met freerunning. Er zullen nieuwe docenten, assistenten en buurtsportcoaches opgeleid worden tot trainer Freerunning volgens de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie om de kwaliteit en de continuïteit te borgen na het project.

 

Gedurende het project zullen er zes lesgroepen gefaseerd opgestart worden op drie verschillende locaties en dagen in Zeewolde, waarmee gymnastiekvereniging de Zeesterren een bereik tot zeker 108 nieuwe leden kan garanderen. Mochten er meer jongeren actief lid willen worden, dan heeft gymnastiekvereniging voldoende middelen (zaalhuur, trainerscapaciteit en financiën) tot haar beschikking om aan de vraag van de doelgroep te voldoen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website