Projectomschrijving

Het sportimpuls subsidieproject 'Freerunning brengt Zeewoldense jeugd (weer) in beweging!' heeft er aan bijgedragen dat jongeren in Zeewolde daadwerkelijk een plek hebben gevonden waar met plezier en met elkaar gesport kan worden. Wekelijks trainen nu ruim 110 jongeren in de gemeente Zeewolde op verschillende locaties en op verschillende dagen een sport die aansluit bij hun behoefte. Duizenden leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs hebben clinics gevolgd. De samenwerking met gemeente, buurtsportcoaches, scholen en andere betrokken partijen is geïntensiveerd en wordt als prettig ervaren. GV De Zeesterren is met een nieuw visie, beleid en strategisch plan, een actuele website en bijhorende social media, goed opgeleide trainers en de inzet van meer vrijwilligers in de bloei van haar leven en er is enthousiasme om meer initiatieven te ontplooien om de inwoners van Zeewolde in haar sportbehoefte te voorzien.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website