Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen twee jaar hebben we ons gericht op twee groepen mensen, 45+ ers met een aandoening die niet aan de norm van NNGB en 45+ ers zonder aandoeningen die ook niet aan de norm van NNGB voldoen. Het blijkt dat de groep 45+'ers met aandoeningen veel beter te bereiken, motiveren en activeren is dan de groep van 45+'ers zonder aandoeningen. Door samen te werken met huisartsen, collega fysiotherapeuten, buurtsportcoaches, thuiszorg en andere kregen we de groep met aandoeningen goed in beeld en konden we deze gericht gaan benaderen. Maar natuurlijk ook het 1 op 1 gesprek met een 'hulpverlener' waarin werd uitgelegd wat voor effect bewegen op de aandoening zou kunnen hebben heeft veel mensen over de streep getrokken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uiteindelijk hebben we ruim 250 mensen gesproken/intake gehad en hebben er veel mensen met een aandoening meegedaan aan het project en daarvan is meer dan de helft op 1 of andere manier nog actief. Het aantal deelnemers zonder aandoening was uiteindelijk 75 maar daarvan is meer dan de helft na de interventie gestopt of uit beeld geraakt

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om ons project Fitness 2.0 bekend te maken in de regio. We hebben o.a.'Het beweegloket" opgericht om er voor te zorgen dat bv hulpverleners makkelijk potentiële deelnemers naar ons kunnen verwijzen. Tevens hebben we in samenwerking met diverse partners verschillende activiteiten opgezet om met mensen van 45+ die of wel, niet aan de beweegnorm komen dan wel overgewicht en/of DM hebben te gaan bewegen. In de afgelopen periode is er gelopen/gewandeld. De komende maanden gaan we, gezamenlijk met de huisartsen, een groot offensief starten om ervoor te zorgen dat er nog meer mensen gaan deelnemen aan deze activiteiten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het beweegloket staat en begint lokale bekendheid te krijgen bij hulpverleners, Gemeente en sportverenigingen. Er zijn samenwerkingen aangegaan met verschillende instanties en daardoor zijn er nu verschillende activiteiten ontplooit in de regio. Een daarvan is het wandelen met mensen met een verhoogd gezondheidsrisico. Daarnaast hebben we de afgelopen periode veel geïnvesteerd in de basis en in diverse samenwerkingen, dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Er is bv een publiek private samenwerking aangegaan met de Gemeente waardoor er de komende periode allemaal mooie plannen worden gemaakt om nog meer activiteiten te gaan ontplooien.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

3 Huisartsenpraktijken, verschillende sportaanbieders, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en een diëtist uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben de handen ineen geslagen.

 

Utrechtse Heuvelrug is een gemeente in het zuidoosten van de Nederlandse provincie Utrecht. De gemeente is per 1 januari 2006 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Amerongen (met uitzondering van Elst), Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn. Op 1 januari 2014 had de gemeente 47.939 inwoners. Het is een gemeente met een relatief hoog percentage volwassenen/ouderen. 49,9% van de inwoners is 45 jaar of ouder, tegen 39,5% in de provincie Utrecht en 43,2% in Nederland.(bron CBS)

 

Uitgangspunt is de nieuwe welzijnsnota "Vitale Dorpen" 2014-2017 waaruit oa. blijkt dat behoorlijk wat volwassenen en senioren niet voldoen aan de NNGB. Ondanks het bestaande aanbod voldoet nog steeds 34% van de volwassenen en 28% van de senioren niet aan de NNGB. Daarnaast heeft 47% van de volwassenen en 54% van de senioren te maken met (ernstig)overgewicht.

 

Wij onderscheiden 2 doelgroep:

- 45+-ers met (ernstig)overgewicht en/of diabetes

- 45+-ers zonder (ernstig) overgewicht en/of diabetes maar niet voldoen aan de NNGB

 

Met onze sportimpulsaanvraag streven wij de volgende doelen na:

 

1. Op 31 oktober 2016 hebben 20 45+-ers die nu niet voldoen aan de beweegnorm en die (ernstig)overgewicht en/of Diabetes type 2 hebben deelgenomen aan FITNESS 2.0. 80% van deze mensen voldoet na afloop aan de NNGB.

 

2.Op 31 oktober 2016 hebben 240 45+-ers die nu nog niet voldoen aan de NNGB meegedaan aan FITNESS 2.0. 80% van deze mensen voldoet na afloop aan de NNGB.

 

We kiezen voor de interventie "FITNESS 2.0" van de Fit!vak.

 

De interventies vinden plaats op de verschillende sportaccommodaties in de gemeente.

 

Voor uitvoering van de interventie wordt een bijdrage van 99.050 euro gevraagd.

 

OPMERKING: INTENTIEVERKLARING FITVAK ZIT AAN HET EIND!!!

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website