Projectomschrijving

Doelstellingen van het projecten: De implementatie en borging van B-fit op een aantal basisscholen, met als voornaamste doel bewegingsmomenten structureel laten toenemen alsmede de kinderen gezonder en beter te laten eten om zodoende de leefstijl van de kinderen (en ouders) te verbeteren. Deze doelen bereik je met B-fit mits er maatwerk per school, per groep gemaakt wordt. Dit maatwerk bereik je door goede en structurele samenwerking met projectleider (per school), leerkrachten en directie. Voorts is het belangrijk om zsm te zorgen voor samenwerking met reguliere initiatieven en partijen om de opgestarte activiteiten te borgen. Tevens is het zaak om voldoende tijd te geven om opgestarte activiteiten te implementeren en te borgen op de scholen zelf. Tenslotte is het zaak om telkens kleine stapjes te nemen bij het implementeren van nieuwe activiteiten en het aantal nieuwe activiteiten welke je wil implementeren ook beetje bij beetje op te pakken. Door bovenstaande werkwijze zijn we succesvol geweest in het blijvend verbeteren van de gezondheid en levenstijl van de kinderen (en ouders) op een aantal basisscholen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website