Projectomschrijving

Het hoofddoel van dit project was om senioren 55+ in de gemeente Heumen e.o. duurzaam meer te laten bewegen door het geven van meer vertrouwen in eigen sport- en beweegmogelijkheden. Verbeteren van de algemene fitheid en gezondheid en afname van hun sociale isolement en eenzaamheid. Fit, Veilig en Valbreken (FVV) van Judo Bond Nederland (JBN) is daarbij een succesvol interventieprogramma. In dit project wordt een brede lokale samenwerking opgezet tussen sport- en beweegaanbieders, ouderenorganisaties, fysiotherapeuten, woonzorginstelling, ROC’s en CIOS Arnhem. De werving van de deelnemers vindt plaats m.b.v. landelijke promotiemiddelen van de JBN in samenwerking met de ouderbonden, buurthuizen, woonzorginstellingen en verwijzers. Centrale boodschap hierbij is het stimuleren van het vertrouwen in eigen beweegmogelijkheden van senioren. De doelgroep start met de 6-weekse FVV-cursus icm met 6 kennismakingslessen van lokale sport- en beweegaanbieders, en afgesloten met een eindmeeting.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website