Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Fit in ’t Veen heeft ingezet op het aanbieden van buurtfitness en master trendweken. De interventies zijn gebruikt om een aanbod te creëren voor vrouwen in de leeftijd van 35+ en samenwerking te realiseren waardoor het aanbod een structurele plek krijgt.

 

De aanpak heeft geresulteerd in het motiveren en stimuleren van een groot aantal vrouwen in Nijkerkerveen om deel te nemen aan één of meer beweegactiviteiten. De activiteiten die aangeboden werden zijn lady fitness, bootcamp, hardlopen, wandelen en allround sport.

 

De activiteiten zijn georganiseerd binnen de samenwerking van Fysiopraktijk Fortius en SV Veensche Boys. Na de projectperiode zijn nog steeds 45 deelnemers structureel actief (minimaal één keer per week).

 

Na de nieuwbouw van SV Veensche boys zal de fitnessruimte ook beschikbaar zijn voor de deelnemers van het project, waardoor borging gerealiseerd is.

 

Voor het buitensportaanbod zal SV Veensche Boys de samenwerking met de buurtsportcoaches van Nijkerk Sportief & Gezond verder intensiveren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project fit in 't Veen is een succes geworden omdat in een kern met weinig tot geen sportaanbod voor vrouwen van 23-55 er op basis van samenwerking tussen het gezondheidscentrum, de voetbalclub en sportinstructeurs het gelukt is om te komen tot een structureel aanbod.

 

De activiteiten zijn laagdrempelig en worden via de beschikbare kanalen gepromoot.

 

Naast het sporten en bewegen is het sociale aspect van grote waarde gebleken.

 

In de nabije toekomst zal de activiteit blijvend worden ondersteund door de buurtsportcoaches, het gezondheidscentrum en SV veensche Boys. In de nieuwbouw van SV Veensche boys is rekening gehouden met deze doelgroep.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

De gemeente Nijkerk kent 3 kernen. Nijkerkerveen is met 3421 inwoners de kleinste kern. Het algemene voorzieningen niveau is laag en op het gebied van sport, spel en bewegen is er zelfs sprake van een minimaal aanbod.

 

In Nijkerkerveen wonen 525 vrouwen in de leeftijd 35 tot 55. Voor de doelgroep vrouwen 35-55 jaar is geen aanbod in de directe nabijheid. Het is ook geen groep die snel “reist” om tot sportbeoefening te komen. De sportdeelname van deze doelgroep is laag volgens de KISS cijfers, 420 vrouwen zijn niet lid van een sportvereniging!

 

De gemiddelde ervaring van gezond door de doelgroep is gemiddeld tot hoog (bron: huisarts van Leeuwen). De wens om meer en dichtbij te kunnen bewegen is aanwezig. Een groot deel van de geïnterviewde vrouwen geven aan interesse te hebben in fitness en in een aanbod van meerdere buitensporten (teamsporten, hardlopen, fietsen etc.)

 

Om tot hogere sportdeelname te komen in een kleine kern met weinig voorzieningen is een sterke samenwerking noodzakelijk. Concreet is er samenwerking met DOTO (gymnastiekvereniging), de kerken, welzijnorganisaties, huisarts en Fortius (fysiotherapie). De samenwerking is er op gericht om een netwerk en een ketenaanpak te realiseren. We gebruiken de interventies, Buurtfitness (Portes) en Master trendweken (KNGU).

 

Fit in ‘t Veen

Fit in ‘t Veen is een duurzaam sportaanbod met mogelijkheden om te oriënteren op het sportaanbod elders in de gemeente. De SV Veensche Boys creëert mogelijkheden voor vrouwen van 35 tot 55 om gebruik te maken van een fitness en “sporttrend” aanbod. Fit in ‘t Veen wordt een vast onderdeel van SV Veensche Boys ism samenwerkingspartners.

 

De doelstelling

In de periode september 2013 tot en met juni 2015 maken 225 vrouwen gebruik van het aanbod , minimaal 1 keer per week, maar liever 2 a 3 keer per week, onder leiding van een specialist van SV Veensche Boys met steun van een extern specialist.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website