Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Enschede Oost wonen relatief veel ouderen met een ongezonde leefstijl. Huisartsen en apothekers zien veel van deze mensen vrijwel dagelijks in hun praktijk en hebben op dit moment te weinig mogelijkheden om de problemen structureel aan te pakken. In samenwerking met het Fysio team en Omnisportvereniging Avanti Wilskracht kan deze doelgroep een beweegrecept worden voorgeschreven waardoor men op een veilige en verantwoorde manier wordt begeleid naar structureel sporten en bewegen. Het doel is dat in twee jaar tijd 150 inactieve patiënten van 55 jaar of ouder deelnemen aan het project waarvan uiteindelijk 50 gaan doorstromen naar sport- en beweegactiviteiten bij Avanti Wilskracht. Een bijkomend voordeel is dat huidige leden van Avanti die 55 jaar of ouder zijn een alternatief krijgen om te blijven sporten en bewegen. Door vanuit een breed draagvlak een kwalitatief goed sport- en beweegaanbod te realiseren voor deze doelgroep draagt het project bij aan een vitale wijk en aan meer vitale ouderen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar kan ik concluderen dat we behoorlijk wat hebben bereikt. Fit en Actief is opgenomen als afdeling binnen de vereniging. We hebben verbinding gemaakt met partijen die hetzelfde voor hadden met de doelgroep. Hierdoor kregen we steeds meer en beter ik in kaart hoe we de doelgroep konden bereiken. Dit heeft geresulteerd in een groeiende groep vaste leden en een grote groep die wel wekelijks komt maar nog geen lid wil worden. Nu we meer contact en bijscholing van de interventie eigenaar hebben gehad verwacht ik meer aanwas vanuit de medische hoek. Hier liggen nog kansen tot uitbreiding m.b.t. de doelgroep. Het aanbod dat we nu hebben in combinatie met de verschillende samenwerkingspartners, maakt dat we een stevige basis hebben om de komende tijd door te gaan. We staan op het punt voor de nieuwe uitdaging, hoe gaan we om met de sterke groei….

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Enschede Oost zijn een tweetal aandachtswijken. In deze wijken spelen veel sociaal-maatschappelijke problemen. Bovendien wonen er relatief veel mensen met een ongezonde leefstijl. Huisartsen en Apothekers zien veel van deze mensen vrijwel dagelijks in hun praktijk. Dit project richt zich op inactieve ouderen uit de doelgroep 55+ wonend in Enschede Oost met een ongezonde leefstijl. Voor huisartsen en Apothekers bestaan er voor deze problemen geen goede recepten, anders dan doorverwijzen naar de Fysiotherapeut. Doordat er bij de Fysiotherapeuten geen vervolg is nadat patiënten zijn uitbehandeld houdt het bewegen na een aantal keer op. Om deze mensen meer te kunnen bieden is er vanuit alle partijen behoefte aan een laagdrempelig en structureel sport- en beweegaanbod dat veilig en verantwoord is. Door samen te werken kunnen patiënten een goed recept voorgeschreven krijgen waarbij het doel is dat patiënten uiteindelijk doorstromen naar een lidmaatschap bij Avanti. Doel is om 150 inactieve 55+’ ers deel te laten nemen aan het project. Fysiotherapeuten kunnen patiënten voorbereiden en begeleiden tijdens dit proces. Een bijkomend voordeel is dat de huidige leden van Avanti die 55 jaar of ouder zijn nu een alternatief krijgen om te blijven sporten en bewegen. Momenteel is er binnen de vereniging geen goed aanbod voor deze mensen waardoor ze niet in actie komen of snel afhaken. Door vanuit een breed draagvlak een kwalitatief goed sport- en beweegaanbod te realiseren voor deze doelgroep draagt het project bij aan een vitale wijk, een vitale vereniging en een meer vitale oudere.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website