Projectomschrijving

In Enschede Oost wonen relatief veel ouderen met een ongezonde leefstijl. Huisartsen en apothekers zien vrijwel dagelijks mensen uit deze doelgroep in hun praktijk en hebben op dit moment te weinig mogelijkheden om de problemen structureel aan te pakken. In samenwerking met het Fysio team en Omnisportvereniging Avanti Wilskracht kan deze doelgroep een beweegrecept worden voorgeschreven waardoor men op een veilige en verantwoorde manier wordt begeleid naar structureel sporten en bewegen. Het doel is dat in twee jaar tijd 150 inactieve patiënten van 55 jaar of ouder deelnemen aan het project waarvan uiteindelijk 50 personen gaan doorstromen naar sport- en beweegactiviteiten bij Avanti. Een bijkomend voordeel is dat huidige leden van Avanti die 55 jaar of ouder zijn een alternatief krijgen om te blijven sporten en bewegen. Door vanuit een breed draagvlak een kwalitatief goed sport- en beweegaanbod te realiseren voor deze doelgroep draagt het project bij aan een vitale wijk en aan meer vitale ouderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website