Projectomschrijving

De wijk Wesselerbrink in Enschede is van oudsher een zogenaamde ‘aandacht wijk’. Zo is de SES in deze wijken laag, zo blijkt uit de factorscore en de sociale factor wijkanalyse. Naast gezondheidsklachten ervaren de bewoners ook psychisch klachten en depressieve gevoelens. Oefeningen bij de fysiotherapeut bieden een tijdelijke impuls als behandeling, maar geven op de langere termijn niet het effect dat de mensen sporten en bewegen in hun dagelijks patroon gaan opnemen. Er moet een structureel laagdrempelig vervolgaanbod komen, gestimuleerd door de fysiotherapeuten, huisartsen en apothekers. Vanuit de kennis en ervaring die eerder is opgedaan in Enschede Oost heeft gemeentelijk sportbedrijf Sportaal beweegaanbieder Jokes Lifestyle en VGNB interventie-eigenaar van bewegen op recept benaderd voor een samenwerking tussen zorg en sport. Een eerste pilot heeft aangetoond dat er behoefte is onder de doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website