Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderen zijn bereid om te bewegen, al is het vaak lastig voor ze om er aan te beginnen. Om deze drempel te verlagen, is een goede communicatie nodig. Daarbij moet goed geluisterd worden naar de ouderen. Dat ouderen na activiteiten aangeven zich prettig te voelen en aangeven meer te willen bewegen, bewijst dat er veel mogelijk is. Sport en beweging zijn niet alleen weg gelegd voor jongeren of mensen die goed in vorm zijn. Sport en beweging zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd of vorm. Sport en beweging moet voor iedereen bereikbaar zijn.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is onder ouderen veel animo om te bewegen, echter moet men wel gestimuleerd worden. Ouderen willen dolgraag bewegen, maar ze zullen niet zo snel uit zichzelf aan een sport beginnen. Dit kan komen door schaamte, gebrek aan initiatief of een gevoel van onbegrip. Door ouderen te stimuleren en te begeleiden wordt de drempel om te sporten verlaagd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gymnastiekvereniging FDO biedt met het programma Masters Trendweken sportactiviteiten aan die aansluiten op de wensen van de oudere bewoners van Amsterdam ZuidOost en bevordert daarmee de gezondheid en zelfstandigheid van oudere bewoners van dit stadsdeel.

Ouderen bewegen te weinig en voelen zich niet altijd thuis bij het 'reguliere' sportaanbod. Toch blijkt uit de buurtscans dat er veel behoefte is om actief te zijn.

Uit diverse studies en ons overleg met diverse organisaties die actief zijn in het stadsdeel zoals Sportbuutwerk, Participatie en opbouwwerk ZO, ZoSterk en FAZO (Fysiotherapie Alliantie ZO) is gebleken dat ouderen uit Amsterdam ZO behoefte hebben aan sport en beweging op hun eigen niveau die betaalbaar is, gedurende de dag kan worden uitgevoerd ook zonder de bemoeienis van een sportvereniging. Zo heeft bijna 25% van de (vrouwelijke) bewoners in ZuidOost heeft behoefte aan steun bij afvallen.

Ruim 20% van de bewoners heeft beperkingen in activiteiten in het dagelijks leven (ADL), bij 10% is die ernstig belemmerend.

Deelnemers aan trajecten van onze partner ZoSterk en clienten van FAZO stromen door naar onze activiteiten.

FDO faciliteert en bevordert de sport- en bewegingsdeelname van deze groep. We maken daarbij gebruik van de interventie Masters Trendweken dat door de KNGU is ontwikkeld.

Trendweken voor Masters is een activiteit specifiek voor ouderen (45+ en 65+). In circa 12 weken wordt een activiteit (in een bepaald thema) aangeboden aan de doelgroep. Er zijn 7 verschillende thema’s beschikbaar, o.a. Move on music, Winter ready, Play to game en Moving in open air. De komende twee jaar willen we 4 trendweken organiseren, waarbij de wensen en behoeften van de deelnemers mede bepalen welke thema's gekozen worden.

Trendweken worden afgesloten met een lifestyle activiteit. De genoemde organisaties uit de buurt weten de ouderen te bereiken en via hen worden voldoende deelnemers voor de activiteiten bereikt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website